Сам Морган | EURACTIV.com

07-10-2019

Министрите от ЕС “актуализират” целите за намаляване на вредните емисии

Съветът по околна среда в Люксембург одобри съвместна позиция на страните-членки за предстоящата през декември годишна конференция на ООН за климата.