Хелена Дали - еврокомисар по въпросите на равнопоставеността*

Образованието е на първо място — истината за насилието, основано на пола

Една от пречките пред борбата с насилието, основано на пола, произтича от факта, че то все още не се възприема като обществен проблем, пише в своя статия еврокомисарят Хелена Дали.