Jessica Taneja

Драконът разперва криле над Афганистан

Китай се стреми да запълни празнината в политиката и сигурността в региона, след като американските войски и Западът напуснаха Афганистан.