Joanna Maćkowiak-Pandera

Икономика 05-08-2021

Ценообразуването на CO2 за сградите и транспорта е необходимо, ако се направи добре

Без да се определят цените на емисиите на въглеродния диоксид от сгради и транспорт, Европа ще пропилее целта си за понижение с 55%.