Pol Afonso Fortuny

Политика 13-09-2021

ЕК иска от Гърция прозрачност как третира мигрантите

Европейската комисия поиска от Гърция да създаде независим механизъм за наблюдение и да избягва отблъскването на мигранти по границата като условие за отпускане на поисканите от Атина допълнителни 15,83 милиона евро финансиране заради проблема с миграцията.