"Сега"

Политика 07-12-2020

Зачисляват ни в разпасаната команда на ЕС

Генерал Борисов марширува зад маршал Туито и му се възхищава.