Climate Home News

Политика 22-01-2021

Богатите страни силно преувеличават даренията си за климатични цели

Внимателен преглед на 112 проекта, представляващи 13% от глобалното финансиране за адаптация към промените в климата през 2013-17, установи, че 25-те страни-донори колективно са надвишили дарената сума с 42%.