Council of the European Union

Политика 13-10-2020

Ограничаването на свободното движение в ЕС трябва да е координирано

Съветът на Европейския съюз прие препоръка за координиран подход при ограничаването на свободното движение.