EURACTIV.bg

Страни-членки на ЕС обмислят конфискация на енергийни активи, свързани с Русия

От София до Берлин правителствата обмислят експроприация, национализация и изземване на енергийна инфраструктура, собственост на компании, свързани с Русия.

Шестият пакет от санкции на ЕС срещу Русия отвори кутията на Пандора

България иска да бъде изцяло изключена от петролното ембарго на ЕС срещу Русия.