Tourism Committee MEPs

Политика 23-09-2020

Ако ЕС не подкрепи туризма, 22 млн. души ще останат без работа

Секторът се нуждае от координация на ниво ЕС и значителна подкрепа, за да да оцелее след пандемията.