Алтернативата на руския газ за България се движи с година закъснение

Интерконекторът с Гърция, върху който България възлага всичките си надежди за диверсифициране на газовите доставки, ще бъде завършен през последното тримесечие на следващата година. Това става ясно от отговорите на Министерството на енергетиката на въпросите на EURACTIV България.

„Очаква се изпълнителят на строителните дейности АВАКС да подаде актуализиран график за завършване на проекта, като индикативната дата е за последното тримесечие на 2021 г. Този срок не е финално одобрен и тепърва ще подлежи на обсъждане от акционерите на проектната компания“, съобщава министерството до EURACTIV.

Интерконекторът ще даде достъп на България до договорените количества от 1 милиард куб. м. газ от находището Шах Дениз в Азербайджан през Трансадриатическия газопровод (ТАП), който започна да доставя газ в най-далечната си точка – Италия, в средата на ноември. Така България получава възможност да намали наполовина газовата си зависимост от Русия.  Интерконекторът дава достъп и до новия терминал за втечнен газ в Александрупулис, откъдето се очакват  допълнителни колиства, включително американски газ.

Количествата азерски газ са достатъчни pа задоволяване на около 1/3 от настоящите нужди на страната. Гърция работи са увеличаване на капацитета на ТАП, а пълният капацитет на интерконектора е 3 млрд. куб.м, което създава големи възможности на България.

Първоначално българските власти обявиха, че газовата връзка с Гърция ще бъде готова едновременно със завършването на ТАП. Сега правителството в София обявява, че пандемията е забавила строителството.

„Работата по реализацията на проекта продължава активно въпреки затрудненията, които настъпиха през 2020 г. с глобалното разпространение на пандемията от коронавирус. Проектната компания и нейните изпълнители направиха необходимата реорганизация на работния процес, така че основните дейности по изграждане на газопровода да могат да продължат по безопасен за служителите начин, макар и с променени темпове в сравнение с първоначално заложените графици. Ограниченията за пътуване също имат отражение върху реализацията на проекта поради международния характер на IGB (интерконекторът) и участието на компании и работници от различни страни“, се казва в съобщението на министерството до EURACTIV.

Любопитното е, че пандемията не попречи на строителството на продължението на „Турски поток“ през България, който ще транспортира руски газ до Централна Европа, заобикаляйки Украйна.  В началото на ноември ТАСС обяви, че газопроводът реално е готов, позовавайки се на свои източници. Тръбата на стройност над 2 милиарда лева се строи с пари на българския данъкоплатец и без завършена за рекордно кратки срокове.

На този фон интерконкторът с Гърция отчита 155 км. Разчистено трасе, 85 км. заварени тръби, около 50 км. положени и засипани тръби.

„Успешната реализация на ТАП е от изключителна важност за България и региона.  За България това е дългоочакваната алтернатива на руския природен газ, като с реализацията на интерконектора Гърция-България (IGB), тя ще стане реалност“, декларира Министерството на енергетиката.

България очаква и постигане на по-ниски цени на газа след построяването на връзката с ТАП и терминала за втечнен газ.

„Достъпът до алтернативни източници, който ще бъде осигурен с реализацията ТАП и IGB, сам по себе си е инструмент, който може да бъде използван както с цел намаляване на цените по вече съществуващи договори, така и при договаряне на нови доставки“, се казва в отговорите на министерството до EURACTIV.

Преди близо две години българският премиер Бойко Борисов обяви, че газовата връзка с Трансадриатическия газопровод (ТАП) трябва да заработи в „синергия“ с пускането на ключовия за Европа Южен газов коридор.

Gазовият интерконектор Гърция-България, извесетн също като Стара Загора-Комотини, бе обявен за приоритетен от България и Гърция преди 11 години.

Енергийният експерт Иван Хиновски вече коментира пред EURACTIV, че връзката на България с Трансадриатическия газопровод се е забавила твърде дълго, което е било “целта на определени геополитически игри в региона, въпреки мощната намеса на американската политика“. Той смята, че темповете на изграждане на интерконтекторът с Гърция не могат да се сравняват с бързината, с която се строи продължението на „Турски поток“ през България.

„Турски поток“ се строи с рекордни темпове, което буди подозрение в реверанс към Русия и защита на редица корпоративни интереси в България и в Русия на фона на предстоящото изтичане през 2022 г. на договора с „Газпромэкспорт“ за доставки на природен газ“, казва Хиновски.