ЕС моли страните от Централна Азия да спират мигранти от Афганистан

Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан имат обща граница с Афганистан.