ЕС налага по-строги правила за издаване на визи

Опашка на пътници за паспортна проверка на летище Арланда в Стокхолм. [Хенрик Монтгомъри / EPA]

Държавите-членки одобриха промени във визовата система на ЕС, насочени към повишаване на сигурността в Шенгенското пространство чрез осигуряване на по-строг мониторинг на разрешенията за кратък престой и пребиваване.

В изявление, от четвъртък (27 май), Съветът обяви, че е приел регламент за изменение на Визовата информационна система (ВИС). Остава само Европейският парламент да одобри правния текст, за да може той да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила.

„В отговор на динамичните предизвикателства свързани с миграцията и сигурността, ЕС подобрява своята ВИС, инструмент, който органите на държавите-членки използват за регистриране и проверка на хората, кандидатстващи за визи за краткосрочно пребиваване, за да влязат в Шенгенското пространство“, посочи Съветът .

Представляващият португалското председателство на Съвета, министър на вътрешните работи заяви, че „през последните години ЕС непрекъснато работи за подобряване на контрола върху хората, влизащи в Шенгенското пространство“, чрез приемането на нови системи за упълномощяване при пътуване, влизане и излизане в дадена страна, както и чрез свързване на бази данни.

„Актуализацията на ВИС е следващата стъпка в тази посока. Новите правила ще позволят по-добри проверки на кандидатите за виза и идентифициране на тези, които могат да представляват заплаха за сигурността или рискуват да злоупотребяват с нашите правила за миграция“, добави Едуардо Кабрита.

По-конкретно, след влизането в сила, сигурността на визовата процедурата за краткосрочно пребиваване ще бъде засилена. Системата за контрол ще обхваща и визите за дългосрочен престой и разрешенията за пребиваване.

Досега ВИС включваше информация само за краткосрочни визи, но това ще се промени, тъй като всички тези разрешителни позволяват свободното движение в Шенгенското пространство.

В същото време ВИС ще бъде взаимосвързана с други системи и бази данни на ЕС, а именно Шенгенската информационна система (SIS), Системата за влизане и излизане (EES), Европейската система за пътувания и разрешаването им (ETIAS). Данни ще се ползват и от системите на Европейската полицейска служба (Europol), Международната организация на криминалната полиция (Interpol) и Eurodac, която съхранява пръстови отпечатъци на търсещи убежище и мигрантите.

Друга планирана промяна е цифровизацията на страницата с биографични данни на пътните документи, която ще бъде достъпна в цифров формат.

В борбата с трафика на деца, възрастта на детските пръстови отпечатъци ще бъде намалена от 12 на 6 години.

Ще бъде въведена и горна възрастова граница, като отпечатъците на лица над 75-годишна възраст, които не са включени във ВИС, ще бъдат добавени.

В допълнение, текущата хартиена снимка ще бъде заменена от лицево изображение с достатъчна разделителна способност и качество на изображението, за да се използва при автоматизирано биометрично съвпадение.

Създадена през 2011 г., ВИС е база данни, съдържаща биографични (име, пол, възраст) и биометрични (снимка и пръстови отпечатъци) данни на граждани на трети държави, упълномощени да се движат в Шенгенското пространство.