Икономическото присъствие на Китай в Югоизточна Европа е най-силно в Сърбия

[Shutterstock / BalkansCat]

В Югоизточна Европа икономическото присъствие на Китай е най-забележимо в Сърбия, било то по отношение на заеми или преки инвестиции, каза в четвъртък (18 ноември) професорът по икономика в Белградския университет Иван Вуячич.

Говорейки на конференцията, озаглавена „Китай в Югоизточна Европа: между икономическото и политическото влияние“, Вуячич посочи, че Унгария и Сърбия се открояват сред другите страни заради инфраструктурните заеми от Китай.

Вуячич каза още, че по отношение на присъствието на Китай инвестициите и заемите са смесени и политическите елити често се опитват да представят банкови заеми като инвестиции.

Той посочи, че влиянието на Китай в Югоизточна Европа е нараснало значително през последните години и че „в същото време се е увеличила и загрижеността на Европа, че регионът разчита на китайски заеми и китайски инфраструктурни проекти.

Конференцията беше организирана от базирания в Белград Център за външна политика, Фондация Фридрих Еберт и Гръцката фондация за европейска и външна политика ELIAMEP.