Институциите в ЕС кръстосаха шпаги заради Фонда за справедлив преход

Най-зависимите райони в ЕС ще получат 17,5 млрд. евро. [EPA-EFE/Andrzej Grygiel POLAND OUT]

Европейският парламент гласува във вторник и сряда (15-16 септември) параметрите на Фонда за справедлив преход. Механизмът, който първоначално бе предназначен за финансиране на социалните аспекти на прехода към нисковъглеродна икономика, сега е разширен и с газови проекти.

През юли отделните държави и политически групи в Европарламента се обединиха около компромис, който позволява средствата от Фонда да се използват за инвестиции в инфраструктура и мощности, използващи природен газ.

Фондът за справедлив преход от 17,5 милиарда евро е предназначен да подпомогне най-зависимите региони на ЕС от изкопаеми горива в усилията им към достигане на нисковъглеродна икономика. Функцията му е да ограничи икономическите и социални щети, които биха дестабилизирали цели райони.

Основният проблем обаче е, че докато Европейската комисия и държавите-членки се обявиха в подкрепа на изключването на изкопаемите горива от Фонда за справедлив преход, мнозинството в Европейския парламент подкрепи финансирането на газови проекти чрез този механизъм.

Според френските “Зелени“ това е “чиста глупост“. В изявление те призоваха евродепутатите да действат последователно. Федералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) Людовик Вое, коментира, че намаляването на сумата, отпусната на Фонда за справедлив преход, налага по-тесен обхват на действие и проучване на всеки отделен случай.

“Сумата, отпусната на фонд “Справедлив преход “, е намалена от 40 милиарда на 17,5 милиарда евро в споразумението за бюджета на ЕС, което бе сключено от европейските лидери през юли. При такива условия е изключително трудно да се извърши енергиен преход и едновременно с това да се финансират социални мерки“, заяви синдикалистът пред EURACTIV Франция.

Той  даде за пример Комисията за въглища, създадена от Берлин именно за финансиране на прехода към нисковъглеродна икономика в минните райони на страната, която е с бюджет от 40 милиарда евро.

“Германия може да си позволи да отдели толкова много пари, но въпросът не стои така за Полша, България или Гърция. Затова ще е предизвикателство  да се преразпределят ресурси за намаляване на неравенствата между Изтока и Запада на Европа, както и между Севера и Юга “, коментира Вое.

Примерите на Испания и Германия

Случаят с Германия ясно показва колко трудно е да се преплитат социална и климатична политика.

„Страната реши да премахне въглищата до 2038 г., но това беше решение, взето слуд консултация с различните заинтересовани страни“, подчерта синдикалистът и допълни, че проектите трябва да са съобразени и с целите, определени от Парижкото споразумение за климата и целта на ЕС да стане въглероден неутрален до 2050 г.

Друг пример е Испания. През 2018 г. правителството в  Мадрид прие амбициозен план  70% от енергийния  микс да е от възобновяеми енергии до 2030 г. и 100% до 2050 г.

Пътната карта на Испания бе приета след споразумение между правителството и синдикатите за постепенен отказ от въглищата. Схемата включва включва по-ранно пенсиониране на заетите в сектора, както и програми за обучение и инвестиции в най-уязвимите региони.

В центъра на вниманието на Общността са чистите технологии, които включват производството на енергия от възобновяеми източници като вятърна, слънчева и геотермална енергия, но също така и енергийното обновяване на сградите и кръговата икономика.

Дългият път на Фонда 

Концепцията за справедлив преход е изминала дълъг път и вече е част от Парижкото споразумение за климата, прието през 2015 г. Тази част гласи, че прилагането на политиките в областта на климата не трябва да става за сметка на работниците.

Ангажиментът да се включи социалното измерение в екологичния преход беше потвърден в министерска декларация още през 2018 г., на среща, председателствана от Полша, чиято икономика остава силно зависима от въглищата. Именно в отговор на силното нежелание на Варшава да се раздели с въглищните централи,  към целта на ЕС за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. Европейската комисия обяви създаването на Фонд за справедлив преход в началото на годината.

Фондът има за цел да предостави социални гаранции, за да може преминаването към нисковъглеродна икономика да не става в ущърб на най-уязвимите региони.

През юли Комисията по регионално развитие (REGI) на Европейския парламент прие позицията си по предложения регламент на Фонда за справедлив преход.

27-те членове на Европарламента в комисията – включително всички членове на либералната група Renew и Социалисти и Демократи, подкрепиха увеличението на настоящия размер на фонда, но и гласуваха за разрешаване на проектите за газ да бъдат финансирани от Фонда за справедлив преход.