Над 11 000 украинци вече са влезли в България

Украински бежанци на полската граница [Ивона Рейхард]

За по-малко от седмица война над 11 хиляди украинци вече са влезли в България, съобщи МВР в отговор на въпрос на Еuractiv. Бягащите от войната са предимно жени и деца, има и малък брой възрастни хора. Мъжете на възраст между 18 и 60 години подлежат на мобилизация и нямат право да напускат страната.

Бежанците от Украйна влизат без визи в страната и имат право да останат до 90 дни, без да са получили хуманитарен статут.

Не повече от десетина са се регистрирали в Държавната агенция за бежанците (ДАБ), за да стартират процедурата за получаване на хуманитарен статут на бежанец. Тя изисква желаещите да се намират на територията на България и лично да заявят желание в някой от центровете на ДАБ – София, Харманли или Нова Загора. Причината е, че се изискват биометрични данни, а и само ДАБ има такива правомощия. Това обаче изключително затруднява украинците, повечето от които са майки с деца.

Освен че са стресирани от преживения ужас, е трудно да пътуват с децата си, трудно се ориентират в чужда държава, не разполагат с коли и необходимите средства, а и не говорят езика. А без получаване на такъв статут те не могат да продължат към постъпки за разрешително за работа.

За украинските граждани от български произход има известни облекчения, тъй като те могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване, ако имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-голям от 6 месеца.

Адвокати, психолози и преводачи вече се организират към различните украински общности, за да предоставят про боно услуги на украинските граждани. Засега българската държава е успяла да направи единен информационен портал, който обаче не е ефективен за използване.

На среща с работодатели днес министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер съобщи, че българската държава ще облекчи условията за пребиваване и работа на бежанците от Украйна. Предвижда се създаване на Национален координационен щаб с участието на работодателите, който ще подпомага украинските граждани, които търсят убежище и работа в България. В бюджета за 2022 г. са предвидени до 50 милиона лева за бежанците от Украйна.

От Асоциацията на организациите на българските работодатели са обявили, че има възможност да бъдат наети до 200 000 специалисти във всички сфери на икономиката. Само текстилната промишленост би наела 20 хиляди, но нужда от работна ръка има и в преработващата промишленост, в селското стопанство, в туризма. В България има и дефицит на машинни инженери, шофьори, строители и др. Някои столични болници вече изявиха готовност да наемат веднага медицински сестри от Украйна. До 30 000 души във високотехнологичните сектори може да наеме IT-браншът.