Отбраната на България опасно зависи от Русия, обяви правителството

Девет изтребителя МиГ-29 по време на авиошоу край Москва. 21 юли 2021 г. [EPA-EFE/СЕРГЕЙ ИЛНИЦКИ]

Голяма част от въоръжението и бойната техника е морално и физически остаряла, технически неизправна, с изтекъл или изтичащ ресурс на експлоатация. Това влияе негативно върху подготовката и изпълнението на пълния спектър от мисии и задачи и възпрепятства постигането на оперативна съвместимост. Зависимостта на България от Руската федерация за ремонт и поддръжка на съветската техника, останалана въоръжение,  все още не е преодоляна и това е сериозен проблем за националната сигурност.

Това се казва в оценката за изпълнението на програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България 2020, приета от правителството миналата седмица. Документът е качен в информационната система на МС.

В документа се казва, че не е изпълнена целта от Програма 2020 да бъде премахната зависимостта на отбранителните способности на България от страни, извън НАТО и ЕС.

През 2016 г. и 2016 г. са сключени нови споразумения и договори за ремонт и поддръжка на старите съветски самолети – С Русия за МиГ-29 и с Беларус за СУ-25. В доклада се обяснява, че тези договори са сключени, за да се поддържат необходими за Въоръжените сили отбранителни способности, за да могат те да продължат да изпълняват конституционните си задължения.

“До осигуряването и въвеждането на въоръжение на новите самолети F-16 е наложително да бъдат използвани наличните, за да не бъде допуснат дефицит от критично важни способности”, пише в документа. И още: През периода на действие на Програма 2020 се запази зависимостта от Руската федерация за ремонт и поддръжка на останала на въоръжение стара и оперативно несъвместима съветска техника. Това остава сериозен проблем за националната сигурност, върху който трябва да бъдат фокусирани усилията през периода на действие на Програма 2032. Това налага ускоряване на работата по превъоръжаването и модернизацията, за което е необходима категорична и последователна политическа воля в дългосрочен план.

Според оценката, приета от правителството, анализите дават основание са се смята, че в средносрочен план динамизирането и разширяването на съществуващите и възможното възникване на нови кризи и конфликти в близки до България държави и региони обуславят нарастването на изискванията за повишаване на отбранителните способности.

„Все по-често глобални и регионални сили, както и недържавни субекти прибягваха до хибридни инструменти за постигане на набелязаните цели. Продължи негативната тенденция към трайна промяна в стратегическия военен баланс на силите в Черно море в полза на Руската федерация, което създава рискове за сигурността на държавите в региона, включително и за България. В тази връзка като приоритетни бяха определени колективната отбрана и системата за ранно предупреждение и оповестяване, като изпълнението на Програма 2020 съдейства за тяхното реализиране“, пише в документа.

И припомня, че съгласно рамковото споразумение с РСК „МиГ“ от март 2018 г. е за близо 81,5 млн. лв. без ДДС и срок на действие 48 месеца. По силата му са сключени договори, включващи доставка на имущество, ремонти на оборудване и на двигатели РД-33, контролно-възстановителни работи на 3 учебно-бойни изтребители МиГ-29УБ и др. Заради забавяне на изпълнението на договорите от страна на руската компания, Министерството на отбраната е предявило искане за изплащане на неустойки.

В решението на МС, с което е одобрена оценката, се казва, че това става в изпълнение на решение на 46-ото Народно събрание от 20 август 2021 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Велизар Шаламанов и Калоян Янков към служебния министър на отбраната Георги Панайотов. Правителството предлага на парламента да разгледа и приеме оценката.