Разказ от първа ръка: бунтовете в Казахстан

Източник на EURACTIV в Алмати споделя разказ от първа ръка за протестите в Казахстан, които разтърсиха централноазиатската страна през първите дни на 2022 г.