Война с Китай чака пред задния вход

Стратегическата автономност на ЕС понастоящем е само празна крилата фраза, която трябва да бъде изпълнена със съдържание.