България си самопричинява безпрецедентна криза в снабдяването с газ

Бойко Борисов и Теменужка Петкова в по-добри времена. [правителствена пресслужба]

Докато държавата се тресе с искания за оставки, в газовия сектор се случва нещо безпрецедентно, без обществото да е способно да осъзнае мащаба и евентуалните последици.

Очевидно по разпореждане отгоре, министър Теменужка Петкова писмено разпореди на Булгаргаз да изтегли от КЕВР заявлението си за месечната цена на газа за септември. Нормативната уредба е такава, че цената трябва да се одобрява всеки месец и ако това не бъде направено, не се прилага досегашната (августовската), а просто – няма цена. Няма утвърдена цена за продажби от обществения доставчик Булгаргаз, не се издават фактури, няма пари за плащане на доставките от Газпром…

Икономиката на страната се оказа в безпрецедентна ситуация – за месец септември изобщо няма цени на природния газ – нито регулирани, нито за борсовия пазар. Това засяга огромна част от икономиката – природният газ осигурява около 14% от крайното потребление на енергия в България. Доставките все още не са спрени, но тъй като няма цени, не се издават фактури от Булгаргаз и не се извършват разплащания.

До абсурдното положение се стигна, след като на 1 септември 2020 г. министър Петкова разпореди на обществения доставчик – държавната компания Булгаргаз, да изтегли внесеното в КЕВР заявление за цена през септември с цел проверка на калкулациите от министерството.

Сама по себе си такава процедура по прекратяване на административно производство за утвърждаване на цена от КЕВР не е предвидена в нормативните документи и не е ясно дали е законна. Някои експерти коментираха, че при това положение се прилагат по-ниските цени от месец август 2020 г. Но това не е така. Положението е още по-лошо – цена изобщо няма никаква.

Пълен абсурд или да?

От началото на месец септември няма цена, по която Булгаргаз да продава на своите близо 200 идустриални клиенти – топлофикационни дружества (вкл. Топлофикация София), промишлени предприятия и газоснабдителни дружества. Затова няма и цени, по които газоснабдителните дружества да продават на своите клиенти – стопански и битови, които също са регулирани и се определят от КЕВР. Така в момента всички по веригата ползват природен газ безплатно – не се издават фактури, няма плащания.

Единственото изключение са търговците на газ, които купуват газ от друг източник, различен от Булгаргаз. При тях ценообразуването и свободно и те могат да издават фактури.

Ако до края на тази седмица няма нова регулирана цена на газа от Булгаргаз, Булгаргаз няма да може да даде цена и за свободния пазар – за борсовата сесия за доставките през четвъртото тримесечие, насрочена на 14.09.2020 г. Това е така, защото за да бъдат равнопоставени всички играчи на пазара, Булгаргаз обявява на борсата начална цена, която е еднаква с тази за регулирания пазар, утвърдена от КЕВР.

Интересен е мотивът в разпореждането на министър Петкова за спирането на цената – за да може Министерството на енергетиката да извърши проверка. Първо, утвърждаването на цени от КЕВР не пречи на проверяващите да проверяват. Второ, цената, внесена от Булгаргаз, беше проверена и калкулациите бяха потвърдени от работна група на КЕВР, за което има публично достъпен доклад.

След мен потоп

По информация на „Капитал“ разпореждането за изтеглянето от КЕВР на заявлението за месечната цена на газа за септември е било лично на премиера Бойко Борисов, като причината е желанието му е „да не се налива масло в огъня на протестите“, ако газът поскъпне с 20%, както беше решила Комисията за енергийно и водно регулиране заради движението на международните пазари.

EURACTIV настоятелно звъни на мобилния номер на министър Петкова. Тя първоначално отговори, след което каза, че не чува. При установяване на връзка, ще актуализираме тази статия.