“Водородни долини“ никнат в цяла Европа

Водородните долини имат за цел да осигурят енергия за местната индустрия и транспорт [ Scharfsinn / Shutterstock ]

Проектите за създаване на пълна верига за създаване на стойност на водорода, които съчетават производството, инфраструктурата и използването му  в един регион, никнат в цяла Европа. Затова трябва да се направи повече, за да се ускори тяхното развитие, смятат привържениците на горивото на бъдещето.

Има малко над 20 проекта за водородни долини в Европа и още два в Обединеното кралство, много от които са разположени около пристанищата, по данни на съвместното предприятие “Горивни клетки и водород“, което е публично-частно партньорство, което изследва водородната технология.

Тези проекти, веднъж узрели, имат за цел да формират малки водородни възли, които биха могли да служат като стъпка към европейска водородна икономика.

“Изключително важно е да осъзнаем, че за по-бързата и чиста декарбонизация на нашите икономики водородът ще бъде един от ключовите елементи“, каза Барт Бийбук, изпълнителен директор на FCH / JU.

Партньорската инициатива публикува доклад за напредъка на водородните долини, който ги класифицира в три типа: малки, локализирани проекти, фокусирани върху мобилността; локализирани, но средно мащабни проекти, които засягат индустрията и много по-мащабни проекти,които са насочени към международен износ.

“Пейзажът на водородната долина се разраства и все повече се ръководи от частния сектор“, се казва в доклада. “Водородните долини ще се увеличат и развият значително през 2020-те, поради нарастващия брой проекти като цяло и защото обявените проекти нарастват по размер и сложност“, добавя той.

Европа има най-високата глобална концентрация на тези проекти, според Платформата на водородните долини, която споделя най-добри практики и данни от 34 проекта в 19 страни по света.

Нидерландия се очертава като европейски лидер, като предлага пет проекта за водородни долини на места като пристанището Ротердам, Амстердам и газовия регион Грьонинген.

Бариери

Само четири проекта за водородна долина в световен мащаб са изпълнени изцяло. В това число е и завършен проект в Дания, където възобновяемият водород, произведен от вятърна енергия, балансира мрежата и се използва в транспорта и промишлеността.

Според индустрията политиците трябва да положат повече усилия, за да се реализират такива проекти.

“Докладът също така идентифицира няколко ключови бариери, които все още съществуват. Една от тях е получаването на подкрепа за публично финансиране, за да се обезпечат проектите. Вторият е намирането на чисти водородни доставчици и подписването на дългосрочни договори, които да направят проектите рентабилни“, подчерта Бийбук.

“Трето, трябва да осигурим технологична готовност на всички горивни клетки и приложения на водорода, които се изискват. И накрая, трябва да осигурим адекватна правна регулаторна подкрепа. Примери за това са например ценообразуването на въглерода, стандартизацията и бързото одобрение на такива проекти“, заключи той.