Време е за създаване на Централна енергийна банка на ЕС

Драматичното покачване на цените на газа с около 20 евро/мегаватчас по-рано тази година до сегашните 60 евро/мегаватчас оказва влияние върху цените на електроенергията. [ flickr.com/photos/todderick42/11… ]

За да се справи със сегашната нестабилност в цените на енергията и да ускори зеления преход, Европейският съюз има нужда от централен енергиен орган, който да действа подобно на съвременните централни банки на паричните пазари, твърди Майк Пар, основател на PWR, консултантска компания, специализирана в електроенергийните системи.

Драматичното покачване на цените на газа от около 20 евро за мегаватчас по-рано тази година до сегашните 60 евро оказва влияние върху цените на електроенергията, тъй като повечето държави-членки на ЕС имат производства на газ. Например такова производство генерира 7% от продукцията в Германия и до 20% в Испания.

 

 

Цените на електроенергията на едро, които обикновено варират между 30  и 50 евро евро за мегаватчас, сега са в диапазона от 100 до 200 евро. Това увеличение неизбежно ще доведе до повишаване на цените на дребно, които ще платят потребителите.

Политиците реагираха на тези събития с тревога. Испанците изпратиха писмо до Европейската комисия, като призоваха ЕС да предприеме действия. Испанските власти  предлагат реформа на пазара на електроенергия на едро. Те подчертават, че покачването на цените може да се отрази  на енергийния преход към зелена икономика.

Този документ обаче не успява да види по-широката картина на прехода и предложенията разглеждат симптомите, а не причините за сегашния провал на енергийния пазар.

В статия, публикувана от EURACTIV през януари тази година, аз се застъпих за спешна реформа на енергийния пазар въз основа на това, че пазарите на електроенергия, каквито са в момента, са по своята същност нестабилни (малките промени в цените на суровините причиняват много големи промени в цената на енергията). По-късно през годината необходимостта от спешна реформа беше предложена и от енергиен регулатор.

Пазарите на електроенергия и съответно цените на тока са нестабилни, тъй като ЕС преминава от система, базирана на изкопаеми източници, към система, базирана на възобновяеми източници.

Например, ако се генерира голямо количество възобновяема електроенергия (спрямо изкопаемата електроенергия), цените на електроенергията ще се понижат, тъй като възобновяемите източници имат нулеви разходи. Въпреки факта, че Испания и Германия бяха добри примери за тази нестабилност през 2020 г., аргументът беше отхвърлен от регулаторите им.

Текущите събития показват, че е вярно и обратното: когато цените на газа и цените на схемата за търговия с емисии се повишат, ценообразуването на генерирано от газ производство доминира на пазара, въпреки че производството на газ представлява много малка част от генерираната електроенергия. Това е още един пример за нестабилен пазар на електроенергия.

Решението на тази ситуация се състои няколко части:

Първо, държавите-членки на ЕС трябва драстично да ускорят изграждането на възобновяеми енергийни източници във всякакъв мащаб – от големи офшорни вятърни централи до малки местни енергийни системи, собственост на граждани, където последните ще се нуждаят от реформа на таксите за електроенергия за произведената електроенергия и водород. Без подобно ускорение ЕС ще остане заседнал по средата и няма да се възползва от предимствата на евтините възобновяеми източници. Така ще продължи да страда от високите разходи заради колебанията в цените на газа. Затова някои европейски организации, които представляват сектора на производителите на енергия от вятър и слънце, също призоваха за това ускорение.

Второ, изграждането на възобновяеми енергийни източници трябва да бъде свързано с производството и съхранението на зелен водород. Възобновяемите източници са стохастични –  процесът се характеризира с известна степен на случайност. Нито една електрическа система не може да функционира стабилно само със стохастично производство. Необходимо е детерминирано съхранение. Водородът и пренасочването на газовата мрежа могат бързо да решат проблема.

Трето, трябва да има (още една) реформа на енергийния пазар на ЕС. Това се дължи на факта, че при реформата от 2018 г. се взе предвид нуждата от по-висок дял на възобновяемите енергийни източници, но основният модел остана на базата на изкопаеми горива. Последиците от преминаването към стохастично снабдяване (от възобновяеми източници) никога не бяха взети предвид в стария модел.

През пролетта на 2020 г. д-р Щойбер, икономист, който работи  в Европейската комисия, посочи, че за да се приведат амбициите на Зеления преход със законите на физиката, приложими в света на възобновяемите източници, има нужда от регулиран пазар на едро с централен орган, който да действа подобно на съвременните централни банки на финансовите  пазари.

Насоките от един регулиран пазар на едро биха могли да се окажат от решаващо значение за избягване на цикли на разрушаване на възобновяемите енергийни източници, които само биха добавили допълнителна променливост към цените на енергията на едро/дребно с всички икономически и политически последици от това.

Експертът отбеляза, че подобна „централна енергийна банка“ може не само да постигне краткосрочната политическа цел за избягване на силно нестабилните цени на енергията, но и ще допринесе за подпомагане на инвестициите, необходими за удвояване на изграждането на мощности от възобновяеми източници.

Освен това предложението на „централна енергийна банка“  ще подпомогне усилията за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на потреблението на изкопаеми горива в ЕС. Това е липсващата промяна на играта, която ще постигне целите за намаляване на емисиите. Ако имаме нужда от ЕЦБ за еврото, имаме нужда от „централна енергийна банка“  за европейската енергия.

Стратегията за бързия отказ от изкопаемите горива по начин, който зачита принципите на ЕС за свободно предприемачество, солидарност и върхови постижения в управлението, е задължително условие за прехода към зелена енергия.

Предложението за „централна енергийна банка“ проправя пътя за големите доставчици на възобновяема енергия да бъдат по-амбициозни при планирането на инвестициите си, ускорява инвестициите в края на мрежата, подкрепя техническата изобретателност на водещите световни индустрии в ЕС. Също така кани всички иноватори от ЕС, включително законодатели , инженери и финансисти да участват в прехода.