Геотермалната енергия може да помогне на Източна Европа да се откаже от изкопаемите горива

Пробивно оборудване на словашката геотермална компания GA Drilling, [GA Drilling]

Геотермалната енергия може да помогне на Централна и Източна Европа да се откажат от въглищата и газа, но се нуждае от по-бързо усвояване и правителствена подкрепа, за да помогне за постигането на целите за възобновяема енергия.

Геотермална енергия е екологично чиста и постоянна. Ресурсите й се простират от плиткото до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната повърхност и даже още по-дълбоко, до изключително високите температури на разтопените скали.

Страни като Унгария, Словакия, Австрия, Румъния и Хърватия са над Панонския басейн, който има огромен потенциал за геотермална енергия и е с над 10 градуса на километър по-горещ от средния за Европа. Това е отлично място за геотермално разгръщане.

Освен това, системите за централно отопление, наследени от съветско време, предполагат че голяма част от инфраструктурата, необходима за геотермално отопление, вече съществува.

Мартин Хойсик е словенски евродепутат от Зелените. Според него геотермалната енергия има огромен потенциал в региона, не само за заместване на въглищата, но и като основен източник на енергия, особено за отопление и охлаждане.

“Можем да спечелим от него и да прескочим към зелени технологии, вместо да потъваме в инвестиции в газ. Но има риск и огромен натиск от газовото лоби в Централна и Източна Европа, които настояват газът да бъде включен като преходна технология“, коментира той.

Газът отделя около половината количество въглероден диоксид, изхвърлен от въглищата при изгаряне в електроцентрала. Поради тази причина той често се посочва като подходящо преходно гориво за зависимите от въглища страни в Централна и Източна Европа.

Но според защитниците геотермалната енергия може да ускори постепенното премахване на въглищата и да съкрати посредничеството на природния газ.

“Ако възнамеряваме да изпълним климатичните цели, трябва да започнем да работим върху по-голям брой геотермални проекти възможно най-скоро, за да не е необходимо преминаване към природен газ“, каза Игор Кочис, съосновател и главен изпълнителен директор на словенската геотермална GA Drilling.

Геотермална енергия в Централна и Източна Европа

Мащабната геотермална енергия отдавна е ограничена до вулканични райони, където топлината може лесно да бъде уловена и превърната в електричество. Но напредъкът в дълбоките сондажни техники отварят нови хоризонти за технологията, предлагайки перспективата за добро усвояване.

Недостатъкът е, че дълбоката геотермална енергия  е изначално по-рискова от другите възобновяеми технологии, като слънчева и вятърна енергия. Във Франция компания, която разработва такъв проект, призна, че е отговорна за поредица от земетресения в района на Страсбург миналия декември. Силата на труса беше 3,5 по Рихтер. На следващия ден властите обявиха, че ще затворят за постоянно завода, в който компанията беше вложила 90 милиона евро.

Въпреки това относителната лекота на достъп до естествени топлинни източници в Панонския басейн означава, че регионът е идеално разположен за добив на геотермална енергия.

Според Игор Кочис скоростта, с която геотермалната енергия може да замести изкопаемите горива в региона, зависи от това колко бързо технологията може да бъде тествана и внедрена. За целта той призовава за увеличаване на пилотните проекти през следващите години, така че от 2030 г. да могат да бъдат изградени мащабни централи, които след това да могат да се превърнат в заместител на въглищата.

Датите за поетапно премахване на въглищата варират в различните страни в Централна и Източна Европа, като Австрия избира 2020 г., Словакия се стреми към 2023 г. и Унгария 2030 г. Страни като Чешката република и Полша все още нямат дата за поетапно спиране.

В Унгария, която има най-голям потенциал за геотермална енергия в Централна и Източна Европа, по-голямата част от централното отопление в момента се захранва с изкопаеми газове, като геотермалната енергия осигурява само 4%.

В Унгария в момента има 23 геотермални централи с инсталирана мощност от 223,36 MW. Те включват градско отопление с термална вода, топлофикация и бинарна електроцентрала.

Освен това Унгария разполага с голямо количество данни от сондажи и дълъг опит с геотермалната енергия. Страната е изградила голяма инфраструктура за централно отопление с 220 мрежи и доставки за 648 500 домакинства.

Проблемите, които могат да възникнат,  включват неефективни системи, нелоялна конкуренция със субсидиран газ и регулаторни пропуски на национално, регионално или местно ниво.

Както Хърватия, така и Австрия също имат голям потенциал за развитие на геотермална енергия, особено на границата с Унгария. Хърватия издаде четири лиценза за проучвания през лятото на 2020 г., докато Австрия използва геотермална енергия от края на 70-те години и сега има капацитет от 95,1 MW за електричество и около 1000 MW за термопомпи.

Към момента в Словакия има четири геотермални проекта за зареждане на системи за централно отопление. Но те все още не произвеждат електроенергия, въпреки пробити три дълбоки кладенци и разрешителни за централа в близост до най-големия град в Източна Словакия, Кошице.

“Кошице е тъжен пример за това как регионът третира геотермалната енергия като потенциален източник на енергия“, каза Хойсик. В момента той не работи, което означава, че вместо това градът използва въглища, често внасяни от Русия.

Централата е построена в края на 90-те години и има енергиен потенциал от 20 MW. Необходими са обаче големи инвестиции за изграждане на 16-километров тръбопровод за свързване на Кошице, който има население от 260 000 души към обширна система за топлофикация.

Словашкото правителство прояви силен интерес да помогне на геотермалния потенциал там.  Един от проблемите обаче е, че словашката електрическа мрежа беше затворена през 2013 г., забранявайки навлизането на нови енергийни източници. Наред с това, тарифата за подаване на геотермална енергия е намаляла толкова много, че вече не е осъществима за инвеститорите.

Подобно на Унгария, Словакия също се сблъсква с проблеми с финансирането. Геотермалните централи нямат достъп до фондовете на ЕС благодарение на проблеми от словашката страна.

Словакия може да помогне за развитието на геотермалната енергия, като категоризира сондажите и представи оценки на въздействието върху околната среда. Така безвъзмездните средства от ЕС ще станат по-достъпни, според Михал Машек, ръководител на проекта в PW Energy Company.

На европейско ниво той призова за фокус върху идентифицирането на региони с добър геотермален потенциал и както пряка, така и непряка подкрепа за компании, желаещи да използват геотермална енергия.