Европа инвестира рекордните 26 млрд. евро във вятърни паркове

Европа инвестира в 7,1 гигавата в енергия, произведена от вятърни централи, но ще трябва да продължи да увеличава капацитета си, за да постигне целта на ЕС от 60 гигавата до 2030 г. и 300 гигавата до 2050 г. [ CARMEN JASPERSEN / EPA ]

Европа инвестира 26,3 милиарда евро в нови офшорни вятърни паркове през 2020 г., като финансира 7,1 гигавата нов капацитет, въпреки пандемията. Това обяви индустриалната асоциация WindEurope.

Вятърните централи ще бъдат изградени през следващите години, в допълнение към 2,9 гитавата офшорни вятърни мощности,  които бяха изградени през 2020 г.

“26 милиарда евро нови инвестиции през 2020 г. са огромен вот на доверие в офшорните вятърни условия. Инвеститорите виждат, че офшорният вятър е евтин, надежден и устойчив – и че правителствата имат сметка от него“, каза Джайлс Диксън, главен изпълнителен директор на WindEurope.

“Тези инвестиции ще създадат работни места и растеж. Всяка нова офшорна вятърна турбина генерира 15 милиона евро печалба. Очакваме от 77 000 души, работещи в този бранш в Европа, да се увеличат на 200 000 до 2030 г. “, добави той.

През 2020 г. Великобритания, Нидерландия, Германия и Франция взеха важни инвестиционни решения за изграждане на офшорни вятърни паркове, но индустрията все още трябва да извърви дълъг път, за да постигне целта на Европейския съюз от 60 гигавата мощности до 2030 г. и 300 гигавата до 2050 г.

През 2020 г. девет нови офшорни вятърни парка се появиха в пет държави, включително в Нидерландия, която е достигнала 1493 мегавата, и Белгия, с 706 мегавата. Великобритания и Германия също изградиха нови паркове, които започнаха да произвеждат енергия, докато Португалия завърши инсталирането на плаваща офшорна вятърна централа.

Това е продължение на тенденцията от 2019 г., когато в Европа се появиха 10 нови вятърни парка, добавяйки 3,6 гигавата мощност.

Новите инсталации показват устойчивостта на офшорната вятърна индустрия. Съществуващите вятърни паркове в Европа продължават да работят.

“Продължихме да изграждаме нови вятърни паркове. Продължихме да правим нови турбини ”, каза Диксън.

Сега в Европа има 25 гигавата офшорни вятърни съоръжения със 116 парка в 12 държави – 40% от които са във Великобритания.

Обединеното кралство е европейски лидер в производството на вятърна енергия. WindEurope обяви, че последните 8 гигавата капацитет, продаден на търг, не е в съответствие с целта да се умножи вятърния капацитет с до 40 гигавата до 2030 г. Системата за наддаване в комбинация с ограниченото предлагане и голямото търсене, рискува цената на офертите да е много висока. Това не е в интерес на европейската вятърна индустрия.

Франция и Полша също са готови да увеличат своите паркове, като Франция започва работа по офшорна вятърна електроцентрала с мощност 1 гигават която ще бъде завършена до 2023 г., а Полша приема Закон за вятърната енергия, чрез който да достигне мощност от 28 гигавата до 2050 г.

“Вятърните паркове не са вече само в Северно море. Бързо се превръщат в общоевропейска сделка. Все повече страни поемат ангажименти за изграждане на такива централи. Полша, Испания, Гърция, Ирландия и трите балтийски държави са обявили подобни планове“, каза Диксън.

Все повече държави са се ангажирали с договори за вятърните паркове, което означава, че те наддават да произвеждат енергия на определена цена и са субсидирани или изплащат печалби в зависимост от пазарната цена.

Успоредно с това през 2020 г. бяха подписани шест основни споразумения за закупуване на енергия за офшорни вятърни паркове, които показват, че има корпоративно търсене на такава енергия, включително от Nestle, Amazon и Deutsche Bahn.

“Нека продължим този импулс. Сега се нуждаем от всеобхватна законодателна рамка за хибридни офшорни вятърни проекти, подобрено морско пространствено планиране и рационализирани процедури за разрешаване, които да разкрият пълния потенциал на европейските офшорни вятърни централи “, каза Диксън.