Експерти критикуват ЕК, че поощрява газа и ядрената енергия

Изглед към кулите на ТЕЦ по залез слънце в Берлин, Германия, 11 януари 2022 г. [ EPA-EFE/FILIP SINGER ]

Групата от експерти, които съветват Европейската комисия по въпросите на зеленото финансиране, разкритикува плановете на Брюксел за етикетиране на газа и ядрената енергия като „преходен“ източник на енергия съгласно таксономията на ЕС за устойчиво финансиране.

В становище, публикувано в понеделник (24 януари), Платформата на ЕС за устойчиво финансиране, разкритикува предложението на изпълнителната власт с аргумента, че изкопаемият газ и ядрената енергия не могат да се считат за „зелени“ при сегашните обстоятелства.

Изкопаемият газ е „далеч от зеления“, дори когато се вземат предвид предложените критерии, изискващи газовите електроцентрали постепенно да включват нарастващи дялове на нисковъглеродни горива като биометан или водород, пишат те.

Проектопредложението на Комисията, разпространено на 31 декември, беше предмет на консултации до петък (21 януари). ЕК даде на държавите от ЕС и на експертите само три седмици, за да анализират предложението и да изпратят своите коментари.

Съгласно проектопредложението газовите електроцентрали ще получат „преходен“ инвестиционен етикет, ако използват „най-малко 30% от възобновяеми или нисковъглеродни газове към 1 януари 2026 г. и най-малко 55% от възобновяеми или нисковъглеродни газове газове от 1 януари 2030 г. Освен това, считано от 1 януари 2036 г., Комисията предполага, че всички газови електроцентрали ще трябва да „преминат към възобновяеми или нисковъглеродни газове“, за да отговарят на изискванията на етикета на ЕС за зелени инвестиции.

Експертите обаче казват, че тези критерии не отговарят на необходимите условия, за да се гарантира спазването на законодателството на ЕС за климата, което има за цел да намали емисиите до нетна нула до 2050 г. Дори за най-ефективните газови електроцентрали, които отделят 316 грама CO2 еквивалент на киловатчас, цялата дейност „не е зелена в нито един момент“, предупреждават те.

Следователно предложените критерии за газови инсталации „продължават да причиняват значителна вреда спрямо сегашните критерии, а и на тези след 2036 г.“.

„Само емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл от производството на електроенергия с използване на изкопаеми газообразни горива под 100 g CO2e/kWh гарантират съществен принос за смекчаване на изменението на климата от отделни енергийни съоръжения, които работят с газ“, добавиха те.

Позицията на съветниците срещу газа е в рязък контраст с възгледите, поддържани от германското правителство, което каза, че изкопаемият газ може да действа като „мост“ към нисковъглеродна енергийна система и да помогне на Германия да се откаже по-бързо от въглищата.

Ядрената енергия не е по правилата 

Според правилата на ЕС нито една технология не може да се счита за зелена, ако причинява „значителна вреда“ на някоя от шестте екологични цели на таксономията – смекчаване и адаптиране към изменението на климата, опазване на водите, преход към кръгова икономика, предотвратяване на замърсяването и опазване на биологичното разнообразие.

Но според съветниците на ЕС това не важи и за ядрената енергия.

„Критериите не гарантират значителна вреда за други екологични цели“, пишат те, като казват, че проектът на Комисията противоречи на няколко от целите на таксономията, включително опазване на водите, кръгова икономика, предотвратяване на замърсяването и опазване на биологичното разнообразие.

Съветниците на ЕС признават, че ядрената енергия и газът могат да допринесат за целите на ЕС за декарбонизация. Но те вярват, че таксономията не е правилното място за тяхното популяризиране. Експертите твърдят, че други законодателни инструменти могат да постигнат тази цел.

„Сега не е моментът да размиваме границите на екологичните реалности на неутралността на климата“, казва Натан Фабиен, председател на Платформата на ЕС за устойчиво финансиране. „Ако са необходими повече инструменти за описване на междинните стъпки, докато нашите индустрии преминават към постигане на екологичните цели, трябва да се погрижим да ги разработим правилно“, добави той в изявление.

Сандрин Диксън-Деклев, съпредседател на Римския клуб и член на платформата, каза, че „вдигнат червен флаг“ в отговор на проектопредложението на Европейската комисия, което „противоречи на разпоредбите на регламента за таксономия по множество точки“.

„Предложените критерии нарушават прага „Не нанасяй значителна вреда“ както за ядрените, така и за свързаните с газа дейности. Платформата подкрепя обратната връзка на Римския клуб, че  природният газ и ядрената енергия не са устойчиви инвестиции “.

Себастиен Годино, старши икономист на Службата за европейска политика на WWF и член на Платформата, каза: „Правени са опити да се задуши науката, но днес Платформата й даде мегафон: изкопаемият газ генерира огромни емисии, а ядрената енергия създава силнорадиоактивни отпадъци, с които все още не знаем как да се справяме.”

Според Годино „докладът на Платформата е още едно предупредително звънче, че нито изкопаемият газ, нито ядрената енергия трябва да влизат в зелената таксономия на ЕС. Комисията трябва да се вслуша в науката и да се откаже от предложението си за включването на газа и ядрената енергия“.