ЕК: Ядрените централи се нуждаят от 500 млрд. евро инвестиции до 2050 г.

Еврокомисарят за вътрешния пазар, Тиери Бретон, участва в семинар на колежа на Европейската комисия  в Париж на 07 януари 2022 г. [European Union, 2022. Source: EC - Audiovisual Service]

Европейският съюз ще трябва да инвестира 500 милиарда евро в атомни електроцентрали от ново поколение от сега до 2050 г., заяви еврокомисарят по вътрешния пазар на блока в интервю за френския вестник „Журнал дьо Димнж“, публикувано през уикенда.

„Само съществуващите ядрени централи ще се нуждаят от 50 милиарда евро инвестиции от днес до 2030 г. А тези от ново поколение ще се нуждаят от 500 милиарда евро!“, подчерта еврокомисарят.

Коментарите на Бретон повтарят коментари на комисаря по енергетиката Кадри Самсон, която обяви, че удължаването на живота на съществуващите атомни електроцентрали изисква между 45-50 милиарда евро, докато страните-членки на ЕС планират около 400 милиарда евро инвестиции за инсталирани нови мощности до 2050 г.

Бретон също така посочи, че планът на ЕС за етикетиране на енергията произведена от ядрени централи и природния газ като „зелени“ източници за инвестиции е жизненоважна стъпка към привличането на този капитал.

ЕС се консултира със държавите-членки по това предложение, но има вътрешни разногласия дали тези източници на енергия наистина могат се квалифицират като устойчиви опции.

Франция настоява за включването на ядрената енергия в таксономията на ЕС, защото е  основният й източник на енергия, въпреки силната съпротива на Австрия и скептицизма от страна на Германия, която е в процес на затваряне на всички свои атомни централи.

В предложението се казва, че Европейската комисия „счита, че природният газ и ядрената енергия играят роля като средство за улесняване на прехода към бъдеще, базирано предимно на възобновяеми източници“.

В момента блокът получава 26% от енергията си от ядрени централи, но Бретон изчисли, че до 2050 г. тя ще бъде намалена до около 15%.

В предложението също така се посочва, че за ядрената енергетика трябва да се въведат подходящи мерки за управление и складиране на радиоактивните отпадъци.

Изграждането на нови атомни електроцентрали трябва да бъде обвързано с разрешителни, дадени преди 2045 г., докато работата за разширяване на функционирането на съществуващите централи ще трябва да бъде разрешена преди 2040 г.

Очаква се Европейската комисия да предложи правилата през януари, за да реши дали газовите и ядрените проекти ще бъдат включени в „таксономията за устойчиво финансиране“ на ЕС.

Това е списък с икономически дейности и екологичните критерии, на които трябва да отговарят, за да бъдат обозначени като „зелени“ инвестиции. Чрез ограничаване на етикета „зелен“ до наистина благоприятни за климата проекти, системата има за цел да направи тези инвестиции по-привлекателни за частния капитал и да спре т. нар. green washing, при който компании или инвеститори надценяват своите екологични характеристики.

Брюксел също предприе стъпки за прилагане на таксономията към европейското финансиране, което означава, че правилата могат да решат кои проекти отговарят на условията за определено публично финансиране.