ЕС планира единна база данни за сертифициране на въглеродното съдържание на водорода

Европейската комисия се готви да въведе база данни в целия ЕС, за да удостовери по хармонизиран начин въглеродния отпечатък на водорода и други нисковъглеродни горива.