ЕС подготвя план за 195 млрд. евро за отказ от руските изкопаеми горива

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, говори в Европейския парламент на 5 април 2022 г. [ multimedia.europarl.europa.eu/en… ]

Европейската комисия планира да представи план за 195 милиарда евро за спиране на вноса на руски изкопаеми горива до 2027 г., като съчетава по-бързото внедряване на възобновяема енергия и спестяване на енергия с преминаване към алтернативни доставки на газ, показват проектодокументи.

Проектомерките, които могат да се променят, преди да бъдат публикувани следващата седмица, са продължение на плановете на Комисията, очертани на 8 март след руската инвазия в Украйна.

Планът REPowerEU, който беше представен през март имаше за цел да „премахне“ зависимостта на Европа от руския газ „много преди 2030 г.“ и да намали зависимостта на ЕС от руския газ с две трети преди края на тази година .

Последващите мерки, които ще бъдат представени следващата седмица, включват комбинация от закони на ЕС, необвързващи схеми и препоръки, които националните правителства биха могли да въведат, включително чрез преразглеждане на плановете си да изразходват огромния фонд на ЕС за възстановяване от пандемията, за да освободят по-голямо финансиране за енергийния преход.

Комисията очаква мерките да са на стойност 195 милиарда евро инвестиции в допълнение към вече необходимите средства за постигане на целта на блока за климата до 2030 г., което ще помогне за намаляване на сметката на Европа за внос на изкопаеми горива.

Според проектопредложенията Брюксел обмисля да предложи по-високи цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Обсъжданите цели включват цел от 45% дял на енергията от възобновяеми източници до 2030 г., вместо сегашното предложение от 40%, и намаляване на потреблението на енергия в целия ЕС с 13% до 2030 г., вместо настоящото предложение на Комисията от 9%.

Сред другите предложения ще бъдат промени в законодателството на ЕС за ускоряване на сроковете за издаване на разрешителни за някои проекти за възобновяема енергия, както и нови схеми на блока за широкомащабно внедряване на слънчева енергия и възстановяване на европейската промишленост за производство на слънчева енергия.

Брюксел също така ще очертае планове за производство на 10 милиона тона възобновяем водород до 2030 г. и внос на още 10 милиона тона, подкрепени от законодателство, определящо кои видове водород могат да се считат за възобновяеми.

Също така Европейският съюз ще очертае потенциала за увеличаване на вноса на втечнен природен газ от няколко страни, включително Египет, Израел и Нигерия, плюс инфраструктурата, необходима за замяна на вноса на руски газ. Проектите трябва да бъдат проектирани така, че да не подкопаят целите за борба с климатичните промени.