Закон да гарантира спад на емисиите с 60% до 2030 г., настояват евродепутатите

Парламентът иска всички държави членки на ЕС, да станат въглеродно неутрални до 2050 г. ©Adobe Stock

Евродепутатите настояват за спад с 60% на емисиите до 2030 г. Те приеха в сряда мандата за преговори по законодателството на ЕС в областта на климата с 392 гласа “за“, 161 гласа “против“ и 142 гласа “въздържал се“.

Новото законодателство трябва да превърне политическото обещание за неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г. в обвързващо задължение. Също така да гарантира на предприятията правната сигурност и предвидимост по време на прехода.

За целта обаче е необходимо допълнително финансиране.Това може да се случи и чрез създаване на Европейски съвет по изменението на климата – независим научен орган, който да наблюдава последователността на политиката и напредъка към постигането на целите.

В момента целта е намаляване на емисиите до 2030 г. с 40% спрямо равнището през 1990 г. Неотдавна Комисията предложи увеличение на целевото намаление до “поне 55%”.

ЕС и държавите членки трябва да прекратят и всички преки и косвени субсидии за изкопаеми горива най-късно до 31 декември 2025 г., казват евродепутатите, като същевременно подчертават необходимостта от продължаване на усилията за борба с енергийната бедност.

Правителствата могат да разчитат на Фонда за справедлив преход. Заради огромните разходи от пандемията обаче бюджетът му бе орязан наполовина. Планираните 2,7 млрд. евро за България бяха редуцирани до малко над 1 милиард.

Очакваният преход към ниско въглеродна индустрия пряко ще засегне страните с развит въгледобив и ще доведе до негативни социално – икономически последици. Сред най-потърпевшите страни членки попада и България.

Всички държави от ЕС имат право на финансиране, но ресурсите ще бъдат концентрирани в региони, изправени пред най-големите предизвикателства: региони с висока въглеродна интензивност, силно използващи изкопаеми горива (въглища, лигнитни въглища, торф и петролни шисти). Икономическото положение  на страната също ще бъде взето под внимание при разпределянето на средствата.