Изкопаемите горива вече са извън фонда за справедлив преход, но вратичката за газа остава

Финансирането на изкопаемите горива ще бъде отрязано от Фонда за справедлив преход, а средствата от регионалния фонд за развитие ще се отпускат при строги условия [ Benita Welter / Pixabay ]

Европейският парламент постигна временно споразумение с държавите-членки, според което изкопаемите горива се изключват от Фонда за справедлив преход, но пък може да получат финансиране от Фонда за регионално развитие до 2025 г.

Решението беше взето след напрегнати преговори. Източник от Брюксел определи дебатите като “влакче в увеселителен парк“ заради два ключови въпроса: включването на изкопаеми горива и включването на климатични условия в условията за финансиране.

През март 2019 г. Европарламентът гласува за изключване на газа от Европейския фонд за регионално развитие, но го включи във Фонда за справедлив преход през септември т.г.

Германското председателство на направи компромис, като събра двата фонда като пакет, като бе уточнено, че природният газ ще получава пари само от регионалния фонд за развитие – и то под строги условия.

Въглищата и петролът няма да получат никакво финансиране, а изграждането на атомни електроцентрали няма да бъде подпомогнато от Фонда за справедлив преход.

“Това споразумение ще помогне на Европа да изпълни климатичните си амбиции, включени в Зеления пакт в съответствие с Парижкото споразумение. Изключването на газа и всички изкопаеми горива е истинска победа, която ще гарантира  екологични инвестиции“, каза Юнус Омарджи, председател на Комисията за регионално развитие.

“Регламентите, които финализирахме през последните две седмици за политиката на сближаване, над 400 милиарда евро, го превръщат в ключова точка на новия зелен курс. Това беше сериозна битка, с която можем да се гордеем “, добави той.

Решението обаче беше изложено на риск в сряда, когато евродепутати от зависими от въглищата страни се опитаха да се върнат към по-старото споразумение и да включат изкопаемите горива в  преходния фонд, според източници, запознати с преговорите.

Еврокомисията също трябваше да изготви нов проект за топлоцентралите след опит за заобикаляне на забраната за газ. Институцията включи добиването на топлинна енергия само от възобновяеми източници, но без условия за устойчивост, оставяйки отворена вратата за неустойчива биомаса, каза източник, запознат с текста.

Друг спорен въпрос в преговорите беше около климатичните условия, предложение, представено от Парламента и съгласувано със Съвета.

Финансирането е свързано с ангажимента на държавите-членки за постигане на нетна нулева цел на вредните емисии до 2050 г.

“Европейският парламент даде силен политически сигнал: трябва да се обърне внимание на социалното, икономическото и екологичното въздействие на енергийния преход в най-засегнатите региони. Ние възприехме прагматичен подход, който ще ни позволи да преминем към нова зелена ера, без да оставяме никого зад себе си “, каза Манолис Кефалогианис, докладчик от дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП).

Фондът за подпомагане на прехода на стойност 17.5 млрд. евро ще намали социалното въздействие и ще подкрепи регионите в прехода към климатична неутралност  до 2050 г..

Микропредприятията, университетите и публичните изследователски институции вече ще отговарят на условията за финансиране, като на разположение ще бъдат и средства за възобновяеми енергийни източници, технологии за съхранение на енергия, енергийна ефективност, както и отопление от възобновяеми източници.

Допуска се финансиране на газ при строги условия

Според новия фонд за регионално развитие финансирането на проекти за природен газ е възможно, но трябва да отговарят на критериите за таксономия, за да не нанасят значителна вреда, което предвижда, че емисиите трябва да бъдат по-ниски от 270gCO2e / KWh.

Финансирането ще бъде фокусирано върху зависимите от въглища региони и ще бъде прекъснато след 2025 г.

В рамките на предишния фонд за регионално развитие държавите-членки успяха да използват финансиране за инвестиции в изкопаеми газове.

Проучване през април установи, че 940 млн. евро от регионалния фонд за развитие и Кохезионният фонд отиват за подкрепа на инфраструктурата за изкопаеми горива в България, Гърция, Литва, Латвия, Полша и Румъния.

Сега финансирането ще бъде много по-ограничено. Само 1% от общите 200 милиарда евро ще отидат за подпомагане на проекти, свързани с изкопаеми горива.  Нивата на финансиране ще бъдат според зависимостта на страната от потреблението на изкопаеми горива и брутния национален доход на глава от населението .

“Това е важно решение, което потвърждава волята на Европа да стане първият климатично неутрален континент най-късно до 2050 г.“, каза Паскал Канфин.

Европейската комисия разглежда газа като преходно гориво, което може да помогне на страни като Полша да премахнат въглищата по-бързо.

Природозащитниците обаче казват, че газът не трябва да бъде част от зеления преход и предупредиха, че включването им в регионалния фонд за развитие.

Сега се очаква Парламентът и Съветът да одобрят съдържанието на споразумението с окончателния тест, който се очаква в началото на следващата година.