Инвеститори предупреждават, че „зеленото“ етикиране за газа подкопава таксономията на ЕС

Външен изглед на електрическата централа на природен газ Centrale Drogenbos с нейната осветена охладителна кула, в Drogenbos, близо до Брюксел, Белгия [Stephanie Lecocq / EPA-EFE]

Инвеститорски групи разкритикуваха плана на Европейската комисия да обозначи проектите за изкопаем газ като „зелени“ съгласно таксономията на ЕС за устойчиво финансиране, заявявайки, че това подкопава целта на инвестиционното ръководство за насърчаване на дейности, благоприятстващи климата.

Изкопаемият газ не трябва да се счита за зелен и етикетирането му като такъв ще обърка инвеститорите, предупреждават от Групата на институционалните инвеститори по изменение на климата (IIGCC), мощна коалиция от пенсионни фондове и компании управляващи активи, и Eurosif, европейска организация, която насърчава устойчивите инвестиции.

„Разочароващо е, че природният газ е включен в обхвата на таксономията. Таксономията – която трябва да бъде крайъгълният камък на програмата за устойчиво финансиране на ЕС – сега рискува да подкопае надеждния път към целта за постигане на нулеви емисии“, коментира Стефани Пфайфър, главен изпълнителен директор на IIGCC, чиито членове управляват активи на стойност 50 трилиона евро.

„За институционалните инвеститори включването на природния газ изпраща смесени послания и ще се отрази негативно на способността им да организират портфолиото си в посока нулеви емисии“, добави тя.

Междувременно Eurosif предупреждава, че включването както на изкопаемия газ, така и на ядрена енергия в таксономията, най-вероятно ще „се отрази неблагоприятно, както върху надеждността, така и върху полезността на рамката за устойчиви инвеститори“.

И двете групи предупреждават, че даването на зелен етикет на изкопаемия газ ще остави инвеститорите без надеждно ръководство за устойчиви инвестиции – основната роля, която таксономията изпълнява.

ЕИБ с различна позиция по отношение на ядрените и газовите заеми

Критиците на предложението сега предупреждават, че инвеститорите ще бъдат поставени между критериите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и по-ниските стандарти, определени от Европейската комисия.

„Инвеститорите не трябва да бъдат поставяни в позиция, в която някои ще решат да следват по-строги стандарти като тези, използвани от Европейската инвестиционна банка“, каза Сандрин Диксън-Деклев, съпредседател на Римския клуб и член на консултативната платформа за устойчиво финансиране на Европейската комисия.

„Предложението ще създаде двускоростен модел за плановете на ЕС за финансиране на околната среда, който ще бъде недостатъчен за задоволяване на инвестиционните нужди за трансформация на икономиката“, предупреди тя.

Съгласно климатичната политика на ЕИБ, тя ще инвестира само в газови проекти, които отделят по-малко от 250 g CO2e/kWh. ЕИБ счита, че проектите имат съществен принос за справяне с изменението на климата, само ако отделят по-малко от 100 g CO2e/kWh. Това е значително по-амбициозно от предложението на Европейската комисия.

И докато в момента ЕИБ въвежда критериите от първия делегиран акт на таксономията, тя може да не приеме критериите за газ. На пресконференция миналата седмица президентът на ЕИБ Вернер Хойер на практика каза, че неговата банка ще се придържа към собствените си критерии, вместо да приеме по-слабото предложение на таксономията за газа.

„Нашата работа е да се грижим за дългосрочните решения за Европейския съюз и нашите партньори в чужбина. Затова не виждам промяна в нашата политика за енергийно кредитиране през следващите години“, каза той.

Запитан дали ЕИБ ще повиши праговете си на емисии за инвестиции в изкопаем газ, Хойер отговори, че „няма причина да се мисли за това“.

Мейрид Макгинес, еврокомисарят по финансовите услуги, призна, че Европейската комисия и ЕИБ сега ще се различават в подхода си към ядрената енергия и газа.

„ЕИБ има свои собствени политики за кредитиране и нашата таксономия не променя това“, посочи Макгинес на брифинг в сряда (2 февруари). „Те ще продължат да следват собствените си насоки за отпускане на заеми по отношение както на газа, така и на ядрената енергия. И мисля, че не трябва да има объркване между работата, която вършим и тази на ЕИБ.

Greenwashing (зелено изпиране)

Таксономията се представя от Европейската комисия като начин за справяне с т. нар. greenwashing (зелено изпиране), при което компаниите твърдят, че харчат пари за устойчиви дейности, които всъщност са безполезни за зеления преход или дори вредят на околната среда.

„Това е акт на измама за европейските инвеститори и граждани“, каза Диксън-Деклев. „Нашата задача беше да спрем greenwashing-a. Това предложение не само го засилва, но и изтласква реални инвестиции в „зелена“ енергия.

Конфликтът между включването на определени технологии и предотвратяването на greenwashing-a се среща дори в самия текст.

Изкопаемият газ получава зелен етикет, ако, наред с други изисквания, произвежда по-малко от 270 g CO2e/kWh или не надвишава средно 550 kgCO2e/kW за 20 години. Но всяка електроцентрала, която произвежда над 270 g CO2e/kWh, също се счита за причиняваща „значителна вреда“ за смекчаване на изменението на климата съгласно вече приети части от таксономията, създавайки потенциален конфликт.

Инвеститорите призовават за създаване на кехлибарена категория

Римският клуб също така твърди, че както ядрената енергия, така и изкопаемият газ трябва да бъдат в кехлибарена категория, както беше предложено от Платформата за устойчиво финансиране, която беше създадена от ЕK, за да дава съвети в разработването на таксономията.

Но тази междинна кехлибарена категория в таксономията беше отхвърлена след консултации със страните-членки на ЕС, тъй като би отнело твърде много време за съгласуване и прилагането ѝ, обясни служител.

Според Диксън-Деклев това е било прибързано решение. „Европейската комисия се опита да избърза под ръководството на най-големите държави-членки на ЕС, като прокара газа и ядрената енергия чрез „зелената“ таксономия и не прие кехлибарената категория. Правейки това, тя подкопа собствената си Европейска зелена сделка и пакета „Подготвени за цел 55“, каза тя, имайки предвид целите на ЕС за климата до 2030 г.

Почти всички предложения на платформата бяха игнорирани от Европейската комисия, което остави членовете разочаровани.

В реакцията си на предложението на Комисията председателят на платформата Нейтън Фабиан написа, че „очевидното отклонение от научно обоснования подход за определяне кога преходните енергийни дейности допринасят или не допринасят значително за целите за смекчаване на изменението на климата, рискува отслабването на интегритета на устойчивите финанси“.

Европейската комисия обаче защити включването на ядрената енергия и изкопаемия газ в таксономията. На пресконференция след съобщението комисарят по финансовите услуги на ЕС Мейрид Макгинес подчерта, че има нови задължения за оповестяване за дружествата и участниците на финансовите пазари и „ясни ограничения и периоди на постепенно премахване“ на двете технологии.

„Добавяме правила за оповестяване в интерес на прозрачността. Инвеститорите ще могат да видят дали потенциалната инвестиция включва ядрени или газови дейности. И те ще останат свободни да избират дали искат да инвестират в ядрена енергия или газ или не”, подчерта тя.

Това „може да е несъвършено, но е истинско решение – движи ни напред към нашата крайна цел за въглеродна неутралност“, посочи тя пред журналисти.

„Трябва да се помисли дали този инструмент ще бъде използван, как ще бъде използван и това е избор. Доброволен избор от страна на инвеститорите”, подчерта тя.