Инструментите на ЕС срещу растящите цени на енергията

Данъците и налозите представляват 41% от сметките за електроенергия на домакинствата и средно 30-34% за промишлеността, се казва в изтекъл документ.  [© European Union 2019 - Source : EP]

Европейската комисия подготвя „набор от инструменти“ за правителствата, чрез които да се справят с продължаващия скок в цените на енергията, без да навреди на единния европейски пазар. EURACTIV  разгледа проектопредложението.

Държавите-членки на ЕС ще обсъдят предложените от Комисията мерки по време на срещата на върха на 21-22 октомври.

Ето какво ще включва:

„Целева подкрепа“ за домакинства с ниски доходи

Изправени пред нарастващите разходи за енергия, правителствата на Испания, Франция, Италия и Гърция обявиха мерки в подкрепа на домакинствата с ниски доходи.

Спешната подкрепа се разглежда като безспорна от Европейската комисия, при условие, че е временна и „насочена“ към бедните.

В документа на Комисията се казва, че еднократните плащания като цяло са за предпочитане, тъй като са стимули за домакинствата да намалят потреблението на енергия.

Освен това страните от ЕС могат да въведат предпазни мерки, за да гарантират, че никой не е изключен от енергийната мрежа, каза еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон.

Отложените плащания на сметки за електроенергия също са посочени в проекта с инструменти като възможност за облекчаване на тежестта върху домакинствата с ниски доходи.

Данъчни облекчения за електроенергия

Данъците и налозите представляват средно 41% от сметките за електроенергия на домакинствата и 30-34% за промишлеността, се казва в изтеклия документ.

Мерките за тяхното спиране, като тези, прилагани в Испания, се възприемат положително от Брюксел, при условие че са ограничени във времето и са насочени към бедните.

„Предоставянето на целенасочена подкрепа на потребителите, директните плащания на тези, които са изложени на най-голям риск от енергийна бедност, намаляването на енергийните данъци, прехвърлянето на таксите към общото данъчно облагане, са всички мерки, които могат да бъдат предприети много бързо, съгласно правилата на ЕС“, обясни Симсон пред евродепутатите в сряда, 6 октомври.

Държавна помощ за малкия бизнес

Европейската комисия ще гледа благосклонно на пряката държавна подкрепа за малкия бизнес, който е най-силно засегнат от повишаването на цените на енергията.

„Бизнесът и по-специално малките и средни предприятия могат да бъдат облекчени чрез държавна помощ или чрез улесняване на сключването на дългосрочни споразумения за купуване на електроенергия“, каза Симсон.

Според изтеклото предложение такива мерки са приемливи, стига да не нарушават конкуренцията и да не  водят до фрагментация на вътрешния енергиен пазар на ЕС.

Правителствата също трябва да се въздържат от намеса във въглеродния пазар на ЕС – схемата на ЕС за търговия с емисии, се казва в проектопредложението.

Мониторинг  на пазара

За по-добро предвиждане на нововъзникващите тенденции на енергийните пазари Комисията предлага засилване на механизмите за наблюдение, включващи националните органи по конкуренцията и Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори.

За да следи ситуацията в 27 -те държави-членки на ЕС, Брюксел ще предложи създаването на „Координационна група за енергийна бедност и уязвими потребители“.

„Трябва да гарантираме, че пазарите работят справедливо и прозрачно. Конкурентните органи и националните регулатори играят роля за мониторинг на пазара и предотвратяването на неконкурентни практики“, подчерта еврокомисарят Кадри Самсон.

Изпълнителната власт на ЕС предупреждава, че няма да се поколебае да предприеме мерки срещу евентуални нарушения на правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

Реформа на пазара на електроенергия

Под натиска на Испания и Франция Европейската комисия заяви, че е готова да преразгледа правилата на пазара на електроенергия, за да отдели цената на електроенергията от цената на газа.

Въпреки че газът представлява само една пета от производството на електроенергия в Европа, електроцентралите с газ се превърнаха в определящи за цените на пазара на ток, защото могат да бъдат задействани  в кратък срок, за да отговорят на пиковете на търсенето.

„Ако цените на електроенергията са високи, това се дължи на високите цени на газа и трябва да разгледаме възможността за отделяне на пазара, защото имаме много по-евтина енергия от възобновяеми източници“, каза председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен по време на посещение в Естония на 5 октомври.

И все пак Комисията няма особено желание да отвори отново директивите на ЕС за пазара на електроенергия, които бяха преразгледани преди почти три години. По-скоро предлага да започне инициатива за задълбочаване на трансграничното регионално сътрудничество на енергийните пазари на дребно и проучване за формирането на цените на тока.

„Няма табута, но не трябва да забравяме, че енергийната система на ЕС е най-надеждната в света“, каза Симсон пред законодателите на ЕС и добави, че „няма алтернативен модел на пазара“, който да помогне за понижаване на цените в сегашната ситуация.

„Готови сме да започнем  проучване за сегашното състояние на пазара на електроенергия и способността му да осигури по-евтин и сигурен преход към енергийна система с нулеви вредни емисии“, каза Симсън.

Държавите от блока трябва да зачитат правата на потребителите, като предлагат възможност за по-лесна смяна на доставчици в търсене на най-добрата оферта. В случай, че енергийните компании фалират, правителствата на ЕС ще бъдат помолени да назначат доставчик.

Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност

Възобновяемата електроенергия в момента е най-евтината на пазара. Европейската комисия отбелязва това многократно от началото на кризата.

Поради тази причина държавите от ЕС се насърчават да ускорят процедурите за издаване на разрешителни за нови вятърни и слънчеви паркове, като се очаква през 2022 г. да излезе нов „документ с насоки“, който ще помогне на държавите от общността да идентифицират добрите практики.

Комисията също така ще внесе предложение за подобряване на енергийната ефективност на европейския сграден фонд, който ще допринесе за по-ниски сметки за ток на обитателите на сградите.

Реформа на пазара на газ

Европейската комисия ще използва дълго планирана реформа на правилата на пазара на газ на ЕС. През декември ще бъдат преразгледани „въпросите за съхранението и сигурността на доставките“, каза Симсон.

Съгласно изтеклото предложение, предстоящият пакет ще се стреми да даде възможност на потребителите да избират възобновяеми и нисковъглеродни източници пред изкопаемите газове. Това ще е начин за пренасочване на доставките от вноса от трети страни към по-децентрализирано производство в ЕС.

Комисията също така предвижда нов регламент за създаване на трансгранични регионални групи за оценка на риска при съхранението на газ. Групите ще анализират рисковете през следващите 5 години и ще предоставят съвети за управление.

Но голямата идея, която бе предложена от Испания, е за съвместно закупуване на газ като начин за изграждане на запаси. Това би позволило на заинтересованите страни да обединят сили и да създадат стратегически резерви, които биха могли да бъдат освободени по време на извънредни ситуации. Участието в схемата би било доброволно и проектирано по начин, който не нарушава конкуренцията на енергийния пазар.

Комисар Симсон изрази съмнения към идеята, като каза пред евродепутатите, че „сложността и практическите пречки при  съвместните поръчки винаги са надвишавали ползите“.

Що се отнася до финансите, в документа се казва, че Комисията ще представи „допълващо“ предложение към таксономията на ЕС за зелено финансиране, което ще се фокусира върху преходни технологии, като газ. Предложението на Комисията се подготвя от няколко месеца, но не е ясно кога ще бъде публикувано или какво ще съдържа.

Използване на приходи от схеми за търговия с емисии

По-високите цени на енергията повишиха цените на квотите за CO2 на пазар на ЕС – схемата за търговия с емисии.

Тъй като повечето от приходите от търговията с емисии се връщат в националните държавни каси, те могат да се използват за директна подкрепа на домакинствата и малките и средни предприятия, предлага Комисията.

„Непосредственият приоритет трябва да бъде смекчаване на социалното въздействие и защита на уязвимите домакинства, като се гарантира, че енергийната бедност не се задълбочава. По-високите от очакваните приходи от схемата за търговия с емисии позволява това“, каза Симсон пред Европейския парламент.

През първите девет месеца на годината държавите от ЕС са получили допълнителни 10,8 милиарда евро приходи от търговия с емисии в сравнение със същия период през 2020 г., отбеляза тя.

В дългосрочен план Комисията предложи Социален фонд за климата, за да предпази гражданите от повишаването на цените на въглерода. „Ще представим до края на годината препоръка за предоставяне на политически насоки, които са необходими, за да се гарантира, че държавите се справят адекватно със социалните последици и  заетостта в прехода към чиста енергия“, каза Симсон.

Комисията обаче изключва всяка реформа на схемата за търговия с емисии за справяне със сегашната криза.

„Играта със схемата за търговия с емисии“ би имала „много слабо“ въздействие върху сегашната криза с цените на енергията, каза в сряда (6 октомври) зам.-председателят на Комисията Франс Тимерманс.