Полша се опитва да спаси въглищата от високите климатични цели на Брюксел

ЕС трябва да спре да използва въглища до 2030 г., но Полша все още няма план за постепенно прекратяване [ Alicja / Pixabay ]

Полското правителство се стреми да осигури поредния поток от субсидии за своята въгледобивна индустрия, две седмици след като лидерите на Европейския съюз постигнаха съгласие за повишена климатична цел до 2030 г. Но Европейската комисия може да спре това, пишат Елиф Гюндюзиели и Йоана Флисовска

Елиф Гюндюзиели е координатор на политиката за въглища в Европейската мрежа за действие по климата, а Йоана Флисовска е ръководител на звеното за климата и енергетиката в “Грийнпийс” Полша.

Вместо да се ангажира със срок за започване  на постепенно премахване на въглищата от енергийния микс в съответствие с новата цел на климата на блока до 2030 г. и да осигури справедлив преход, полското правителство се стреми да осигури държавна помощ, която да му позволи да поддържа бизнеса с въглища до средата на века.

Поддържането на въглищната промишленост за толкова дълго време е не само нежелателно от гледна точка на климата, но и не е социално или икономически реалистично. Необходима е подкрепа за справедлива и чиста трансформация на регионите с въглища, а не субсидии за убиващ и умиращ бизнес.

Общи пари за повече въглища до средата на века

През септември полското правителство и представители на профсъюзите се споразумяха за спасителен план за полската минна компания, най-големият оператор за добив на въглища в Европа.

Споразумението има за цел да запази добива на твърдо гориво до 2049 г. чрез държавна помощ, която да се отпуска за финансиране на текущите операции на минната компания. Сега полското правителство се стреми да започне преговори за предварителна нотификация с Европейската комисия.

Предоставянето на такава държавна помощ би било загуба на пари на данъкоплатците за удължаване на напълно нерентабилна и замърсяваща индустрия. Въпреки големите субсидии, полският сектор за добив на въглища е трайно неизгоден и от години е на загуба.

Одитната служба на Полша изчисли, че общата подкрепа за въгледобивния сектор в Полша през 2007-2015 г. възлиза на 14,8 милиарда евро. А от януари до септември тази година минната компания генерира над 100 000 евро загуби на час.

Цялата обществена подкрепа за спасяване на полския добив на твърдо гориво не успя. Добивът бележи  спад от 1990 г. до сега. Без помощ от правителството  и предвид тенденцията на спад от последните три десетилетия добивът на въглища в Полша ще приключи около 2030 г. Тази ситуация няма нищо общо с европейските политики за климата.

Трескаво спасяване на заводи

В допълнение към субсидиите за миннодобивния сектор и, според изтекли документи, полското правителство подготвя план за преструктуриране на енергийния сектор, който включва отделяне на въглищните активи от три контролирани от държавата енергийни предприятия (Полската минна компания, Tauron и Enea) .

“Грийнпийс” анализира публично достъпна информация за съществуващите планове за конвенционални електроцентрали на въглища, собственост на тези предприятия. Този анализ показва, че повечето от тези електроцентрали имат въведени дати на закриване и че Полша ще премахне въглищата до 2035 г.

Планът за преструктуриране на полското правителство обаче предлага допълнителна държавна помощ по т. нар. “Механизъм за ранно извеждане от експлоатация“. Това ще помогне на някои заводи да работят и след 2040 г., което очевидно е далеч от ранното затваряне.

Според проучване, проведено наскоро, Полската минна компания ще спечели 31 милиарда полски злоти, за да се отърве от въглищата чрез плана за преструктуриране. Но същата компания все още инвестира във въглища.

Докато иска държавна помощ за спасяване на закъсалите си активи във въглища, полският енергиен оператор разкри нов блок  в завод в Туров, като предвижда  да удължи живота и на въглищния завод в Белхатов .

Целият план ще се нуждае от одобрението на Европейската комисия и той ще трябва да гарантира, че никаква държавна помощ не отива в сектора на въглищната енергетика.

Как да влезем в новия режим на държавна помощ ала Зелена сделка с щипка въглища?

Генералната дирекция на Европейската комисия за политиката на конкуренция наскоро започна процедура за привеждане на правилата за конкуренция в съответствие с Европейския зелен договор.

През септември комисар Маргрете Вестагер започна дебат как политиката на ЕС в областта на конкуренцията може най-добре да подкрепи Зеления договор, защото институцията трябва да преразгледа своите насоки за държавна помощ през следващата година.

За да работи тази рецепта, всяка държавна помощ за поетапно премахване на въглищата трябва да бъде съобразена с ангажиментите на Брюксел към Парижкото споразумение, а именно да се предотврати използването на въглища за производство на електроенергия след 2030 г. Всички страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие трябва да премахнат въглищата от енергийния си микс най-късно до 2030 г.

Държавната помощ за затваряне на въглищни централи трябва също така да гарантира, че  парите на данъкоплатците не са субсидии за компенсиране на финансовите загуби на операторите на въглища.

Въглищата стават все по-скъпи като енергиен ресурс, докато конкурентоспособността на възобновяемите енергийни източници се увеличава с безпрецедентни темпове. Рискът въглищните централи да останат с блокирани активи се повишава, твърдят експерти и неправителствени организации още преди Парижкото споразумение.

Крайно време е да ускорим истинския чист и справедлив преход на въглищния сектор, вместо да го подкопаваме чрез субсидии, които биха възпрепятствали прехода към чиста енергия.

Европейската комисия трябва да стимулира прехода и да гарантира, че парите на данъкоплатците в ЕС не застрашават Зелената сделка, нулевото замърсяване, справедливите цели на прехода и кръговата икономика.