Предупреждават България да пази хранилището в Чирен от „Газпром“

Премиерът Бойко Борисов на инспекция в Чирен

Водещата консултантска фирма по енергийни въпроси „Аргус“ отправи предупреждение към България за рисковете от предоставяне на капацитета на газохранилището в Чирен на руския газов гигант „Газпром“. Консултантската компания публикува експертно становище за развитието на газовия пазар в България. В него се предупреждава и за възможно допълнително забавяне на строежа на газовата връзка с Гърция, през която България трябва да започне да получа азерски газ.

„Аргус“ напомня за плановете на „Булгартрансгаз“ да свърже газопровода „Турски поток“ с хранилището в Чирен. Обяснението на държавната компания е, че дългосрочна цел е да се одобри функционирането на местния пазар.

Ако „Газпром“ резервира целия нов капацитет на Чирен, както направи с нидерландските и чешките съоръжения за съхранение в Бергемеер и Дамборице, това би намалило допълнително гъвкавостта на газовата система в България за нуждите на местния пазар, се предупреждава в доклада на „Аргус“.

„Все пак, някои участници на пазара твърдят, че ако „Газпром“ резервира капацитет в Чирен, това би засилило търговията на едро в България, тъй като купувачите от „Турски поток“ ще се стремят да оптимизират доставките си“, отчитат консултантите.

Откакто ЕС прие Третия енергиен пакет, който задължи „Газпром“ да резервира 50% от капацитетите на техните газопроводи за други участници на газовия пазар, Русия се ориентира към това да контролира газови хъбове в Европа. Консултантската компания „Аргус“ е предупреждение, че нещо подобно се планира за Чирен.

Преди ден българските власти избраха дружество с германско, словашко и българско участие („ПГХ Чирен Инженеринг“), което в следващите десет месеца ще трябва да изработи инвестиционния проект за изграждането на надземната част за разширението на газохранилището в Чирен.

Целта на проекта е да се увеличи капацитетът на газохранилището от сегашните 550 млн. куб. м до 1 млрд. куб м. Крайният срок на строителството е до средата 2024 г., а цената ще е над половин милиард лева. Очакванията са България да кандидатства за финансиране по механизма „Свързана Европа“.

„Аргус“ уточнява, че модернизиране на газохранилище в Чирен може да има решаваща роля в развитието на българския газов пазар, като балансира търсенето и предлагането на суровината. Това е особено важно заради очакването в края на тази година да започне реалния внос на около 1 милиард куб.м. азерски газ. Отделно България очаква около 500 милиона куб.м. годишно от терминала за втечнен газ в Александруполис.

„Българската система за съхранение на газ не е гъвкава, като по-голямата част от капацитета на съоръжението в Чирен е предоставен на нуждите на „Булгаргаз“, който го използва за оптимизиране на дългосрочния си договор за доставка на руски газ“, се казва в доклад на „Аргус“.

Консултанската фирма коментира, че от много време големите потребители на газ в България се оплакват от трудностите при използването на хранилището.

В доклада на „Аргус“ се посочва, че ограничените възможности за реекспорт на газ към съседните държави намаляват търговската атрактивност на газовите доставки от България. Малка е вероятността участниците на пазара да използват съществуващите маршрути за внос и износ, за да пренасочат друг газ, освен руския.

Трансбалканският газопровод, използван за транзита на руски газ, е резервиран на 90% в посока Турция. Разширяването на „Турски поток“ през България към Сърбия е запазено на 80 % от „Газпром“ и други дружества, търгуващи с руски газ, напомня „Аргус“.

Пазарни участници в България считат, че реекспортът е малко вероятно да бъде конкурентен предвид разходите за доставка на „Булгаргаз“

Консултантската компания цитира очакванията на държавната компания „Булгартрансгаз“ за увеличение на потреблението на газ в България. „Аргус“ посочва, че се предвижда  обновяването на ТЕЦ „Варна“ (собственост на Ахмед Доган) да добави 1.2 гигавата  производствен капацитет на електроенергия, захранвана с газ. България планира да преобразува трите блока в държавния ТЕЦ „Марица Изток“ (с обща мощност над 3 гигавата), за да заработят на газ вместо с лигнитни въглища, пише „Аргус“.