Ревизията на газовия пазар в ЕС въвежда нови правила за потребителите

Предложението има за цел да насочи пазара към нисковъглеродни и възобновяеми алтернативи на изкопаемия газ, който трябва да бъде отхвърлен до 2050 г., за да се постигне целта на ЕС за неутралност на климата. [ Remigiusz Gora / Shutterstock ]

Проектопредложение на Европейската комисия за преразглеждане на газовия пазар в ЕС въвежда нови права за потребителите да избират своя доставчик, но не достига до определяне на целите, за които настоява индустрията за увеличаване на потреблението на възобновяеми и нисковъглеродни газове.

Изтеклият документ получен от EURACTIV, се състои от директива, която определя правила за целия ЕС за вътрешния пазар на природен газ и регламент за достъп до газопреносни мрежи.

Предложението, което все още подлежи на промяна преди представянето му на 14 декември, има за цел да насочи пазара към нисковъглеродни и възобновяеми алтернативи на изкопаемия газ, който трябва да бъде изхвърлен от енергийния микс до 2050 г., за да се постигне целта на ЕС за неутралност на климата.

„Европейският зелен договор поставя ЕС на пътя към климатична неутралност до 2050 г., което изисква значително по-висок дял на възобновяеми енергийни източници в интегрирана енергийна система“, се казва в анализ на разходите и ползите на предложението на Европейската комисия.

„Докато делът на природния газ ще намалява прогресивно, биометанът, синтетичният метан и водородът се очаква да станат по-актуални“, се добавя в документа.

Въпреки това Комисията казва, че тези алтернативи все още не са налични в необходимия мащаб и са изправени пред регулаторни бариери, които възпрепятстват тяхното внедряване и търговия през границите на ЕС. Документът добавя, че потребителите нямат „необходимите права и инструменти, за да изберат най-рентабилните опции за декарбонизация на пазара“.

Газовият пакет има за цел да се справи с това чрез въвеждане на нови права за потребителите и „създаване на нова рамка за вътрешен пазар на водород за постигане на рентабилна икономика на чист водород“.

Пазар на водород

Необходимостта от декарбонизиране на доставките на газ в Европа вече стана належаща. Делът на електроенергията в търсенето на енергия се очаква да се удвои и да достигне 53% от общото потребление до 2050 г., а „горивата като газа ще продължат да играят важна роля в енергийната система“ за останалата част от енергийното потребление, пише Комисията.

Ето защо основна цел на предложението е да „улесни появата на отворен и конкурентен пазар на водород в ЕС“ и „да осигури достъп до възобновяеми газове“ въз основа на система за сертифициране в целия ЕС, която ще установява тяхното въглеродно съдържание.

„Новъглеродният водород“ например трябва да отговаря на прага за намаляване на емисиите на парникови газове от най-малко 70% съгласно предложената директива.

„Операторите на преносни системи приемат трансгранични потоци от газ със съдържание на водород до 5 обемни процента“, според проекта, за който се предполага, че ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г.

Наред с това пакетът предлага нов орган, „Европейска мрежа от мрежови оператори на водород“, който ще обедини компаниите за транспорт на водород.

Екоактивисти обаче са скептични по отношение на това и предупредиха, че водородните мрежи рискуват да разчитат в голяма степен на изкопаем газ в обозримо бъдеще. Според тях задължението за мрежовите оператори да приемат до 5% смесен водород в природния газ също подкрепя изкопаемите горива.

„Този ​​пакет е напълно в противоречие с това, което знаем, че е необходимо за управление на постепенното спиране на изкопаемия газ в Европа. Комисията трябва да се съсредоточи върху защитата на европейските потребители от хитроумни сделки за greenwashing (практиката на заблуждаване на потребителите относно екологичните характеристики на дадена компания или продукт) и да поеме разходите за ненужни водородни тръби“, коментира Тара Конъли от неправителствената организация Global Witness.

„Искрено се надяваме, че служителите на Комисията ще признаят колко неправилни са тези предложения и ще се върнат да преработят документа преди официалното публикуване на документа през декември“, добави тя.

Активни клиенти

Съгласно предложението на Комисията новите права за потребителите ще включват възможността да избират от поне двама доставчика, с възможност за сключване на отделни договори за природен газ или водород едновременно.

За първи път потребителите ще бъдат насърчавани да станат активни участници на пазара и да обединят усилията си в „граждански енергийни общности за природен газ“, което им позволява да „закупуват или наемат разпределителни мрежи и да ги управляват автономно“ благодарение на интелигентните системи за измерване.

Тъй като цените на газа в момента са много по-високи, страните от ЕС ще определят такива за уязвимите потребители въз основа на обща дефиниция на енергийната бедност в целия ЕС.

Правителствата също бъдат насърчавани да си сътрудничат по-тясно, за да улеснят появата на регионални пазари през границите на ЕС.

Индустрията  не е доволна 

Все пак играчите в индустрията ще бъдат разочаровани, че проектопредложението не въвежда цели за производството или потреблението на възобновяеми и нисковъглеродни газове. Този ход според тях е необходим, за да се ускорят промените в сектора и да се гарантира, че са налични достатъчни количества декарбонизирани газове за потребителите.

Джеймс Уотсън, генерален секретар на търговската асоциация Eurogas, казва, че необходимостта от декарбонизация на газа е „призната отвъд газовата индустрия“ сред потребителите на енергия в секторите на мобилността, производството на електроенергия и сгради.

„С 15 други асоциации призоваваме за обвързващи цели на ЕС за намаляване на интензивността на природния газ с 20% и увеличаване на доставките на възобновяем газ до 11% до 2030 г.“, каза Уотсън.

Тези цели „трябва да бъдат подкрепени от пазарни мерки, включително гаранции за произход, също и за нисковъглеродни газове“, каза той.

Зелените депутати също изразиха разочарование.

„Този ​​газов пакет на Европейската комисия е „продължение“ на предишната енергийна политика. Така Комисията се подчинява на интересите на газовото лоби, вместо най-накрая да се ангажира с ясен път за отказ от изкопаемите горива“, подчерта евродепутатът от Зелените Михаел Блос пред EURACTIV.

„Това решение ще осигури бизнес модела на газовите гиганти, но губещият в тази игра ще остане климатът. В крайна сметка нашата зависимост от газ ще ни струва скъпо, защото в момента сме в риск от недостиг на газ от първа ръка по отношение на разходите за енергия“, добави той.