За да се отърве от руските изкопаеми горива, ЕС трябва да започне на пести енергия

Обновяването на техническите сградни системи и увеличаването на автоматизацията, поставянето на изолация, инсталирането на интелигентно LED осветление, високопроизводителни термопомпи – са само част от решението.