Как Европа може бързо да намали своята газова зависимост

Нека отговорът на Европа на сегашната криза бъде засилване на подкрепата, за да се гарантира експоненциалният растеж на слънчевата и вятърната енергия и използването на зелено електричество за замяна на изкопаемия газ.