Успокойте се за цените на тока и си санирайте сградите

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

Ако ЕС изпълни целта си за реновиране на 35 милиона сгради през това десетилетие, вносът на газ може да спадне с около 4,5 милиарда кубически метра газ годишно, според нов анализ. [Image by Hans Braxmeier from Pixabay]

Няма да дойде бързо решение за скъпоструващата зависимост на Европа от вноса на газ. Лидерите обаче могат да въведат трайни решения за обновяване на сградите, за да намалят сметките на потребителите и да изпълнят ангажиментите за климата, пише Брук Райли, ръководител по европейските въпроси в датската компания за строителна изолация Rockwool Group.

През 2019-2020 г. цените на газа паднаха в 21 държави-членки на ЕС. Сега те са рекордно високи в цяла Европа, до степен, че министърът на енергетиката на Обединеното кралство се почувства задължен да отрече, че може да се премине към тридневна работна седмица.

Междувременно министрите на енергетиката от блока във вторник обсъждат цените на газа и тока, които  влязоха и в дневния ред на Европейския съвет миналата седмица. Но в борбата за решения има твърде много фокус върху доставките.

Три седмици преди преговорите за климата в Глазгоу, високите цени на газа предизвикват призиви за преминаване към петрол в Обединеното кралство, както и  нарастващото използване на въглища в Германия. Поуката от газовата криза през 2014 г. и всички енергийни кризи очевидно се забравя: най-евтината, най-чистата и най-безопасната енергия са нещата, които не използваме.

Нов анализ на консултантската компания Cambridge Econometrics изчисли, че ако ЕС изпълни целта си за реновиране на 35 милиона сгради през това десетилетие, вносът на газ може да спадне с около 4,5 милиарда кубически метра газ годишно. Домакинствата биха могли да спестят над 400 евро от сметките си за отопление.

Можете да издълбаете посланието в камък: енергийно ефективните домове предпазват хората от високи разходи за енергия.

Но това не означава, че ще бъде лесно. Проучване на мозъчния тръст Buildings Performance Institute Europe, показва, че днешният скок в цените на енергията се е трупал с години, подхранван от недостатъчни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми източници. Трупаните с години проблеми няма да се решат за няколко седмици.

Междувременно се оценява, че над 96 млн. души в ЕС са изложени на риск от бедност и социално изключване. Тази ужасяваща цифра обаче не отчита пълните последици от ковид.

Дилемата е, че дори когато финансовата компенсация за високите цени на газа изглежда необходима тази зима, по-дългосрочната компенсация ще доведе до субсидиране на използването на изкопаеми горива и задълбочаване на енергийната несигурност.

Ето защо европейските лидери трябва да удвоят усилията си за обновяването на сградите. И ако има много за правене, има и много за надграждане. Попитайте всеки, който планира да ремонтира дома си и той ще ви каже колко трудно се намират  квалифицирани работници.

Франция, например, настоява домакинствата да наемат официално сертифицирани монтажници, ако искат да получат субсидии за изолация, и това насърчи производителите да разширят собствените си усилия за обучение на монтажници.

Съществува и предизвикателството уловка –  регионите нямат финансиране и персонал за по-големи програми за обновяване, но нямат капацитет да кандидатстват за допълнителни ресурси. И тук има решения: ЕС предоставя еднократни безвъзмездни средства на градовете, за да наемат хора.

Междувременно Полша награждава служители на местната власт, ако запишат хора за програми за обновяване. Италия пък е въвела изключително атрактивната схема за „супербонус“, която предлага 110% данъчни кредити в замяна на значителни подобрения в ефективността на сградите.

Практическата привлекателност на тези програми може да промени играта, ако бъдат разширени и възпроизвеждани.

Няма да има бързо решение на скъпоструващата зависимост на Европа от вноса на газ. Но лидерите имат  възможността да въведат трайни решения за обновяване, за да намалят сметките на потребителите и да изпълнят нашите ангажименти за климата.