Брюксел настоява страните-членки да не бавят 5G

5G мобилните мрежи продължават да се сблъсква с редица неуспехи в ЕС. [shutterstock]

Зам.-председателят на ЕК Маргрете Вестегер призова ресорните министри от страните-членки да ограничат доколкото е възможно всяко забавяне на внедряването на 5G технологиите на фона на предизвикателствата, пред които коронавирусната криза изправи индустрията.

5G мобилните мрежи продължават да се сблъскват с редица неуспехи в ЕС. Някои страни, включително Испания, Австрия, Португалия, Полша и Чехия, отложиха търговете за честотите.

По време на видеоконференция с министрите от ЕС във вторник Вестегер, в чийто ресор са цифровите технологии, е казала, че макар да разбира причините за забавянето, държавите-членки трябва да поддържат темпото, за да изпълнят сроковете. Това научи EURACTIV от източник в Брюксел.

Настоящите цели на ЕС в областта на телекомуникациите от ново поколение включват стартиране на 5G услуги във всички държави от съюза най-късно до края на 2020 г. Планът за действие за 5G за 2016 г. предвижда и бързо натрупване, което ще гарантира “непрекъснато 5G покритие в градските райони и по основните транспортни коридори до 2025 г.”

Коментарите на Вестегер идват, след като EURACTIV наскоро разкри документ, с който хърватското председателство на Съвета на ЕС призова Комисията да ревизира плана за действие за 5G и 6G като средство за укрепване на свързаността на блока.

Въпреки това през февруари Комисията вече беше очертала планове за актуализация на плана.

Държавна помощ за широколентовите мрежи

Европейската комисия ще преразгледа политиката си за публично финансиране на широколентовите мрежи в държавите-членки, научи EURACTIV. Във вторник Вестегер е казала на министрите, че насоките за публичното финансиране на широколентовата инфраструктура от 2013 г. трябва да бъдат актуализирани в контекста на пандемията.

В момента, когато взема решение за безвъзмездна помощ за широколентови мрежи, ЕК прилага Насоките за широколентова връзка от 2013 г. За да бъде насърчена конкуренцията, те поставят строги условия за публичното финансиране на широколентовите мрежи дори в градските райони. Правилата обаче оставят възможност и за публични инвестиции, когато частните не са достатъчни.

В момента Комисията подготвя основите за обществена консултация и проучване на насоките така, че да бъдат облекчени мерките, което да позволи повече публични инвестиции в мрежи с голям капацитет. Това казаха източници от ЕС пред EURACTIV във вторник.

В съобщението за цифровата стратегия на Комисията също се отбелязваше значението на актуализирането на Директивата за намаляване на разходите за широколентова връзка.

COVID-19 приложения

Във вторник министрите постигнаха широко съгласие за координиран подход към приложенията за проследяване на контактите с коронавирус, макар че във Франция бе възприет собствен подход на централизиран модел за съхранение на данни като част от работата на такива приложения.

Лондон също е избрал подобно технологично решение при разработването на приложение за коронавируса.

Европейската комисия обаче смята, че децентрализираният подход защитава по-добре поверителността на личните даннинните.

Френция вече обяви, че следващата седмица започва тестването на приложението StopCovid. Идеята е то да бъде разпространено на национално ниво на 2 юни. Очаква се обаче дебат и гласуване в парламента.

Великобритания вчера започна първата фаза на тестване на новото си приложение. Според източник на EURACTIV обаче въпреки това министрите на далекосъобщенията подчертават колко е важно различните системи да бъдат оперативно съвместими.

Министрите са отбелязали и възможността приложенията за проследяване на контактните да изиграят роля за падането на ограниченията за пътуване, наложени от пандемията.

“Министрите разбраха, че приложенията за проследяване на контактни ще имат голямо значение за постепенното облекчаване на различни национални мерки, включително отваряне на граници”, се казва в изявление на хърватското председателство за срещата.

Позицията на министрите на далекосъобщенията идва след като наскоро вътрешните министри отбелязаха, че е важно използването на такива приложения да бъде координирано, защото те “биха могли да допринесат за облекчаване или премахване на проверките на вътрешните граници и за потенциалното премахване на ограниченията за преминаване през външните граници на ЕС”.