Глобалните цифрови гиганти ще спазват строги европейски правила

shutterstock

Европейската комисия ще представи във вторник широк набор от регулаторни мерки, които ограничават глобалните цифрови гиганти. Мерките са част от два знакови текста, които ще променят работата на интернет платформите в ЕС.

Като част от Закона за цифровите услуги, чийто проект бе получен от EURACTIV, платформите ще бъдат изправени пред перспективата за милиарди евро глоби, ако не спазват новите правила, включително прозрачност на рекламите и незаконно премахване на съдържание.

Междувременно Законът за цифровите пазари ще предложи поредица от предварителни забрани, както и ще въведе “инструмент за проучване на пазара“ за откриване на антиконкурентно поведение от страна на  платформата.

Що се отнася до Закона за цифровите услуги, наказанията за нарушаване на правилата включват глоби до 6% от годишния доход на компанията и допълнителни санкции за представяне на “невярна, непълна или подвеждаща информация“. Платформите ще са задължени да докладват или предоставят достъп за проверка на съмнително съдържание. Ако не го направят, ще бъдат глобени с  ”1% от годишните си приходи.

Правилата ще се отнасят за платформите с поне 45 милиона потребители, което е приблизително 10% от населението на ЕС.

Прозрачност на рекламите и незаконно съдържание

Една от областите, върху които Комисията поставя акцент, е рекламата. Прозрачността на онлайн рекламата ще бъде задължително правило.  Потребителите трябва да разполагат с ясна информация за източниците, включително подробна информация защо сме насочени  към конкретна реклама.

Що се отнася до незаконното съдържание, платформите ще трябва да докажат, че нямат “предварителна информация” за наличието на такъв материал на своите сайтове, за да избегнат отговорност, или да покажат, че биха “действали незабавно“, за да премахнат или забранят достъпа до съдържанието.

Европейската комисия е разработила широка рамка, в която се обяснява какво е незаконно съдържание, включително реч на омразата, терористично съдържание, незаконно дискриминационно съдържание, материали за сексуална злоупотреба с деца, незаконно споделяне на лични изображения без съгласие, онлайн преследване, продажба на фалшиви продукти, и неразрешеното използване на защитени с авторски права материали.

Платформите също ще бъдат задължени да извършват годишни оценки на риска, като проследяват как са се справили с различни системни рискове, включително разпространението на незаконно съдържание онлайн.

Освен това платформите трябва да вземат мерки, “така че да обезкуражат и ограничат разпространението на незаконно съдържание“. Това може да се случи чрез спиране на приходите от реклама за конкретно съдържание или други действия, като подобряване на видимостта на авторитетни източници на информация.

За да се подпомогне борбата срещу незаконното съдържание, трябва да бъдат създадени ефективни механизми за “уведомяване и действие“, които да предпазват потребителите от неподходящо съдържание.

„Доброволни разследвания по собствена инициатива“

Проектът не се противопоставя на идеята платформите да извършват свои собствени “доброволни“ мерки, “насочени към откриване, идентифициране и премахване или забрана на достъпа до незаконно съдържание“.

Координатори за цифрови услуги

Страните от общността ще трябва да назначат така наречения “координатор на цифрови услуги“, който да наблюдава прилагането на регламента.

Координаторът ще наблюдава броя на потребителите на дадена платформа “на всеки шест месеца“, за да види дали дадена онлайн услуга ще попадне в обхвата от 45 милиона потребители.

В допълнение, координаторите получават правото да принуждават платформите да предоставят достъп до данни, “необходими за наблюдение и оценка“ на спазването на правилата.

За хармонизиране на прилагането на Закона за цифровите услуги ще бъде създадена и паневропейска обща група координатори, наречена Европейски съвет за цифрови услуги.

Закон за цифровите пазари

Междувременно във вторник  Комисията ще внесе и своя Закон за цифровите пазари, като въведе списък на предварителни забранени практики за дигиталните портали, заедно с инструмент за проучване на пазара.

Изтекъл списък на забранени практики от някои платформи по-рано тази година разкри, че големи технологични фирми използват лични данни неправомерно.

Съгласно настоящия проект, вероятно няма да бъде предложена “обща забрана“ за дейности по самопреференциране. Но в плановете на изпълнителната власт е включен и потенциален набор от дейности, които се считат за “несправедливи“ и поради това може да изискват по-сериозен надзор от компетентен орган.

Инструментът за проучване на пазара ще доведе до добавяне на нови услуги към обхвата на предварителните забрани.

Заради новия инструмент технологичните гиганти засилиха своите лобистки усилия в Брюксел. Например компанията Фейсбук настоя правилата да се отнасят за всички.

“Надяваме се, че  Законът за цифровите услуги ще постави граници и за Епъл“, заяви говорител на Фейсбук  пред EURACTIV.

“Епъл контролира цяла екосистема от приложения и използва тази сила, за да навреди на разработчиците и потребителите, както и на големи платформи като Фейсбук.“, коментира говорителят.