Група държави настояват ЕК да се справи с анти- 5G движенията

Комисията на ЕС трябва да създаде комуникационна стратегия за справяне с множество теории на конспирацията в Европа, които са довели до палежи срещу телекомуникационни обекти. [Shutterstock]

Група държави от общността притисна Европейската комисия спешно да разработи стратегия за противодействие на дезинформацията, свързана с 5G телекомуникационните мрежи. Опасенията са, че блокът може да пропусне правно обвързващи цели за внедряване на нова инфраструктура.

Писмото, инициирано от Полша, бе изпратено до изпълнителната власт на ЕС в понеделник и подписано от петнадесет държави-членки – Австрия, България, Хърватия, Чехия, Кипър, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Словакия и Швеция.

Страните настояват за комуникационна стратегия за справяне с множеството теории на конспирацията в Европа, които са довели до палежи на телекомуникационни обекти.

Телекомуникационните оператори са регистрирали 140 нападения в цяла Европа между януари и юни, като повечето престъпления са били извършени във Великобритания и Холандия.

Писмото от понеделник призовава Комисията да намери решение на проблема, за да бъде реализирано бъдещото покритие на мрежата. Още повече, че в момента заради пандемията гражданите се нуждаят от високоскоростна свързаност.

“Свидетели сме на нарастваща активност на анти-5G движението в Европейския съюз“, се казва в писмото, изпратено до заместник-председателите на Комисията Маргрете Вестагер и Вера Йоурова, както и до комисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон.

“Бихме искали да подчертаем, че актовете на вандализъм срещу телекомуникационната инфраструктура и ескалиращата дезинформация за електромагнитните полета  и 5G представляват не само заплаха за икономиката, но и възпрепятстват способността на Европейския съюз да изпълни амбициозните си цели“, се отбелязва писмото.

Европейската комисия  трябва да “приложи мерки, които се противопоставят на дезинформацията“. Една от мерките е стартирането на кампания за повишаване на осведомеността. Така европейците ще бъдат убедени в ползите от  внедряването на такива технологии.

В решение за електронните комуникации от 2018 г. ЕС се ангажира да подобри разгръщането на 5G мрежи, като осигури наличието на 5G радиочестотен спектър преди края на тази година. Освен това през 2016 г., държавите се ангажираха да развият своите телекомуникационни инфраструктури от следващо поколение. Тези цели включват пускането на 5G услуги във всички държави-членки в поне един голям град до края на 2020 г.

Тези цели обаче са засегнати от поредица от неуспехи. В допълнение към палежите, внедряването на инфраструктура беше забавена и от пандемията, както и геополитическото напрежение между САЩ и Китай.

Държавите от ЕС казват, че “недоверието“, произтичащо от свързаната с 5G дезинформация, “може да има отрицателни последици за внедряването на инфраструктурата“.

“До края на годината ще има законово задължение във всички държави-членки да определят оператори на 5G честоти“, заяви наскоро представител на ЕС пред  EURACTIV. “Така че, ако държава-членка не определи тези честоти, това ще наруши законодателството на ЕС.“