Европейската комисия с нови правила за политическата реклама

Законодателното предложение въвежда задължения за прозрачност и ограничения на данните, които могат да се използват за политически реклами. [PixieMe/Shutterstock]

Европейската комисия лансира предложение за регулиране на политическата реклама, въвеждане на задължения за прозрачност за рекламодателите и строги ограничения за използването на чувствителна лична информация.

Предложението беше публикувано в четвъртък (25 ноември) и е в защита на изборния процес и демократичния дебат от манипулация и намеса. Намерението е то да бъде въведенo до пролетта на 2023 г., една година преди следващите избори за Европейски парламент.

„Новите технологии трябва да бъдат инструменти за еманципация, а не за манипулация. Това амбициозно предложение ще внесе безпрецедентно ниво на прозрачност на политическата кампания и ще ограничи непрозрачните техники за таргетиране“, каза заместник-председателят на Комисията Вера Йоурова.

Политическата реклама онлайн е изправена пред все по-засилено наблюдение след скандала с Cambridge Analytica през 2018 г. Разкритията хвърлят светлина върху практиките за събиране на данни по време на президентските избори в САЩ през 2016 г., за които се твърди, че са повлияли на събирането на решителни гласове в полза на Доналд Тръмп чрез техники за микротаргетиране.

Европейската комисия се стреми да ограничи такива техники, които според нея в контекста на политически кампании, могат да повлияят негативно на свободата на словото и информацията, основни предпоставки за упражняване на правото на глас.

Четири европейски асоциации, представляващи индустрията съвместно приветстваха предложението, като отбелязаха как стриктните регулации, които са обект на политическата реклама, трябва да бъдат отразени онлайн.

„Тази регулаторна асиметрия е не само вредна за демократичния процес, но също така допринася за нарастващ дисбаланс между онлайн посредниците и медийните услуги“, се казва в изявлението.

Прозрачност и отчетност

Обхватът на регламента включва съдържание, спонсорирано от политически участници, и всяка специфична реклама, която има за цел да повлияе на законодателен процес или гласуване.

В публично изявление групата на кампанията “Европейско партньорство за демокрация” отправи критики по повод неяснотата на определението. Според нея, това може да доведе до това платформите да създават списък с критерии, които автоматично да категоризират дадена реклама като политическа.

Това може да доведе до ограничаване на дейностите по набиране на средства на НПО, работещи в областта на миграцията, климата или ЛГБТК+ правата, като същевременно не се справят с кампаниите, свързани с чуждестранна намеса, се твърди в изявлението.

Въз основа на новите правила, онлайн платформи като Google и Facebook ще показват името на спонсора на видно място. Известието за прозрачност трябва също така да обяснява защо дадена реклама се вижда, кой я е платил, колко струва и каква е целта ѝ.

Платформите ще трябва да дават възможност на потребителите да съобщават за нарушения чрез лесно достъпни и удобни за потребителя инструменти. След това онлайн услугата ще трябва да информира съответните потребители за предприетите действия и резултата им.

При поискване рекламодателите ще трябва да споделят информация за политическите реклами със съответните органи или други „заинтересовани страни“, включително изследователи, журналисти, НПО, политически органи, упълномощени съгласно националното законодателство, и международни наблюдатели.

Рекламодателите ще трябва да включат приходите, генерирани чрез политическа реклама, в годишния си финансов отчет.

Европейската комисия може да добавя, променя или премахва елементи от задълженията за прозрачност чрез делегирани актове по-късно.

Чувствителна информация

Законодателното предложение въвежда обща забрана за използване на чувствителна информация за таргетиране на политически реклами, освен ако потребителите не са дали изрично съгласие. Тези ограничения обхващат данни за раса, политически възгледи, религиозни вярвания, сексуална ориентация, здравословно състояние и принадлежност към определен профсъюз.

Забраната не важи за синдикати или организации със специфичен религиозен или политически характер, които все пак ще могат да се свържат с членовете си.

Когато чувствителни данни се обработват за целева реклама въз основа на тези изключения, регламентът въвежда допълнителни мерки. Той обяснява вътрешната политика за техниките за таргетиране, поддържане на запис на параметрите и източника на използваните лични данни.

Освен това маркетолозите трябва да могат да обяснят логиката зад таргетирането, мярка за прозрачност, предназначена да ограничи използването на автоматизирани инструменти, използващи изкуствен интелект.

Изпълнение

Прилагането на правилата ще се извършва на национално ниво от компетентните органи, определени от правителствата на ЕС. Органите за защита на данните ще наблюдават обработването на лични данни. Глобите също трябва да се определят от държавите от ЕС, при условие че са пропорционални, ефективни и възпиращи.

Компетентните органи вероятно ще отговарят за прилагането на Закона за цифровите услуги (DSA) – законодателство, предназначено да въведе правила за прозрачност и отчетност за онлайн платформите.

Има силна синхронност между двете предложения, тъй като Законът за цифровите услуги предписва, че големите онлайн платформи, тези с повече от 45 милиона потребители в ЕС – трябва да предоставят хранилища за реклами, достъпни за външна проверка.

Ограничения в обработката на данни на чувствителна информация също бяха въведени във версията на Европейския парламент на Закона за цифровите пазари (DMA).