Учени от цял свят настояват за нови изследвания върху 5G

Иво Христов по време на пленарната сесия в Страсбург

Дебатът за 5G има реален залог за здравето на хората и за природата. Безотговорно е да се поема риск, бил той минимален, под предлог, че ще претърпим огромни икономически загуби. Това каза евродепутатът Иво Христов, който беше един от домакините  на уебинар на тема “Въздействие на 5G технологията върху здравето и околната среда”.  Събитието бе организирано от Панела за бъдещето на науката и технологиите към Европейския парламент (STOA).

Според Христов поддръжници на мрежата от пето поколение ни внушават, че няма никакъв риск, а забавянето на внедряването на новата технология, ще донесе само загуби. Евродепутатът критикува досегашните публични дискусии по темата, които са окарикатуряват притесненията на гражданите, въпреки липсата на научен консенсус за рисковете.

Учените, които участваха във форума, показаха своите резерви за дългосрочното въздействие на мрежите от пето поколение върху човешкото здраве и настояват изследванията да продължат, но с ясна методология.

Д-р Родни Крофт, който е директор на Австралийския център за електромагнитни проучвания и въздействия върху човешкото тяло (biofeedback) и член на Международната комисия за защита от нейонизиращо лъчение, смята, че научните изследвания към момента са по-скоро хипотетични.

Първо – 5G мрежата не е разгърната, второ – експертите не са сигурни в научните методи, които се използват. Проучванията върху въздействието от 5G продължават, но задължително трябва да бъде направена оценка на риска, на базата на реален научен метод. Според д-р Кроф лисват и доказателства за обратното, че мрежите от ново поколение ще нанесат вреди на околната среда и човешкото здраве.

5G технологията използва най-бързите електромагнитни вълни за комуникация. Въпреки че до момента мрежата е внедрена в няколко страни в света, все още не е минало достатъчно време, за да направят обективни изследвания. Науката все още опитва почвата, защото базата на сегашните проучвания е неприложима. 5G използва по-високи честоти, но от това не следва, че е по-опасна от 4G технологията, коментира австралийският експерт.

Няма доказателства, че са вредни

Елизабет Кардис от Института за глобално здраве в Барселона, Испания, коментира, че все още няма доказателства за връзка между по-високите нива на излъчване с определен вид заболяемост.

“Насоките на научно и политическо ниво не са достатъчни. 5G e в своето начало и не разполагаме с информация за влиянието на по-високите честоти върху тъканите”, коментира тя.

Фиорела Белподжи от Института Рамацини в Болоня, Италия, обясни, че канцерогенният ефект и опасността за репродуктивното здраве от 5G ще бъде сходна с тази от 4G. Тя е специалист по патологии при хората и животните, като от десетилетия оценява риска при употреба на химически продукти.

Белподжи подчерта, че не бива да се подценява въздействието на мобилните телефони върху здравето. Научни експерименти са показали, че хората, които използват по-често мобилни устройства, са по-застрашени от тумори в мозъка и рак на ухото.

“Съществува огромна несигурност какви гранични стойности на магнитното поле ще са безопасни за здравето на хората. Засега трудно може да се изчисли”, коментира Белподжи.

Каквото и да покажат бъдещите изследвания обаче, едно е сигурно – тестването на влиянието на 5G мрежите ще бъде най-големият експеримент върху хората в историята на човечеството. Според нея задължително трябва новата технология да се тества първо върху животни, а след това да се проследи въздействието върху хората.

Белоджи препоръча на компаниите да произвеждат по-сигурни телефони, които да минимализират риска от облъчване. Мобилните телефони излъчват радиационна енергия под формата на радиовълни. Тъканите, които се намират в най-голяма близост, абсорбират тази енергия. Въпреки многобройните проучвания по темата, никое от тях не открива категорично доказателство, според което това допринася за развитието на рак.

Експертът от Европейската комисия Франц Каршер обясни, че ЕК препоръчва широк публичен дебат по темата. В него трябва да участват всички заинтересовани страни, най-вече опонентите на 5G мрежата.

Той подчерта, че няма безспорни доказателства, че новата мрежа е вредна. Освен това, всички устройства, които са излизали до момента на европейския пазар, отговарят на всички здравни и технически изискванията и препоръки. Въпреки това Каршер отбеляза, че трябва да сме предпазливи преди да направим такава голяма крачка. Той настоя държавите-членки следва да спазват препоръките.

“Еврокомисията осъзнава, че хората се тревожат за здравето си. Затова технологиите трябва да се усъвършенстват, както и да се увеличат научните изследвания”, допълни той.

Влияние върху околната среда

Въпреки че носят редица предимства за човека, много от модерните технологии влияят негативно на околната среда. Влиянието на 5G върху природата също е в процес на проучване.

Арно Тиленс от Университет в Гент, Белгия, смята, че е трудно да се определи въздействието на увеличените радиочестоти. Според него отражението ще бъде индивидуално. Въпреки че, подчерта той, потребителите и непотребителите може да са изложени на еднаква опасност от тези мрежи.

За  Жерар Ледоа от Университета Клермон във Франция, честотите от новата мрежа ще повлияят негативно върху опрашването от насекомите и ще нанесат вреди на пчелите.

Предстоящото въвеждане на 5G в страните от ЕС се очаква да донесе нови възможности за гражданите и бизнеса чрез по-бързо сърфиране, стрийминг, изтегляне, както и по-добра свързаност – нов етап в еволюцията на нашия все по-взаимосвързан свят.

5G комуникацията предлага множество предимства, например за медицински изследвания, които ще се възползват от наличието на такава изключително висока свързаност. 5G е основната технология за Интернет на нещата, където машините комуникират помежду си. Много хора обаче се безпокоят от липсата на достатъчно информация за 5G и се опасяват, че новата технология може също да донесе нови заплахи за здравето на хората, животните и околната среда. Много сериозен проблем е и огромното количество фалшиви новини за 5G в социалните мрежи.

Основните въпроси, на които участниците в събитието се опитаха да отговорят, бяха – дали оценката на риска е достатъчно стабилна и надеждна за разработване на защитни политики. Експертите се установят дали препоръчваните лимити на експозиция за електромагнитни полета, които се основават главно на краткосрочни ефекти на нагряване на тъканите, са достатъчни, за да се избегнат дългосрочни вреди.

Учените коментираха и има ли достатъчно независими изследвания за въздействието на 5G върху здравето и околната среда, които биха помогнали за успокояване на обществеността и биха помогнали за минимизиране на рисковете.