ЕК установи липсата на обучени кадри в България, което забавя иновациите

Едва 11% от българите в активна възраст имат над средната компютърна грамотност, въпреки че специалистите в областта на информационните и комуникационни технологии са 3,3% от всички работещи в България.