ЕС ще инвестира 7,6 млрд. евро в най-съвременни технологии

Съветът на ЕС даде във вторник зелена светлина на програмата "Цифрова Европа" за инвестиции в най-съвременни технологии. 

Съветът на Европейския съюз, който в момента се председателства от Португалия, даде във вторник зелена светлина на програмата “Цифрова Европа” за инвестиции в най-съвременни технологии с общ бюджет от 7,6 млрд. евро до 2027 г. Предвиждат се инвестиции в области като изкуствен интелект и киберсигурност.

Съветът, в който са представени правителствата на държавите-членки на блока, обяви, че подкрепя предложението. Институцията подчерта, че “новата програма “Цифрова Европа“ ще даде тласък на дигиталната трансформация, като предостави финансиране за внедряване на авангардни технологии в ключови области като изкуствен интелект, суперкомпютър и киберсигурност.

“С огромен бюджет от7,6 млрд. евро, програмата ще се изпълнява за периода 2021-2027, като ще влезе в сила със задна дата от 1 януари“, се казва в изявление на Съвета.

След одобрението в Съвета предстои окончателното приемане ще бъде направено от Европейския парламент, преди регламентът да влезе в сила в деня на публикуването му в официалния вестник на ЕС.

Министърът на инфраструктурата и жилищното строителство на Португалия Педро Нуну Сантуш подчерта, че програмата “Цифрова Европа”  “е част от амбициозното намерение на ЕС да се възползва максимално от цифровизацията в полза на своите общества и икономики, да увеличи своята автономия в ключови технологии и засилване на  конкурентоспособността.

“Това ще ни помогне да изградим високоефективни и сигурни най-съвременни цифрови услуги за всички граждани и бизнеси в целия съюз“, добави той.

Програмата е за финансиране на проекти в пет области, като всяка е със собствен индикативен бюджет: високопроизводителни изчисления (2,2 милиарда евро), изкуствен интелект (2,1 милиарда евро), киберсигурност (1,7 милиарда евро), цифрови възможности и оперативна съвместимост (1 милиард евро) и усъвършенствани цифрови умения (577 милиона евро).

Програмата “ще допълва и редица други програми, които подкрепят цифровата трансформация, като “Хоризонт”, която се фокусира върху научните изследвания и дигитализацията.

Съгласно новия регламент на ЕС за Механизма за възстановяване и устойчивост националните планове за възстановяване на държавите-членки трябва да разпределят поне 20% от разходите за цифровия преход, за да бъдат одобрени и да получат достъп до еврофондовете за възстановяване след пандемията.