Законодателният акт за цифровите услуги е приет от ключова комисия в ЕП

Законът за цифровите услуги (DSA) трябва да бъде подложен на пленарно гласуване през януари. [Кристиан Сторто/Shutterstock]

Евродепутатите постигнаха споразумение относно правилника на ЕС за цифрово съдържание и услуги, формализиран от приемането му във водещата парламентарна комисия.

Компромисният текст за Законодателният акт за цифровите услуги получи широка подкрепа в комисията за вътрешния пазар (IMCO) във вторник (14 декември), след споразумение, постигнато с посредничеството на водещия преговарящ Кристел Шалдемозе.

„Отне ни прекалено много време, за да признаем, че също така трябва да защитим нашата онлайн среда от замърсяване под формата на разпространение на незаконни продукти, вредни алгоритми и събиране на лични данни“, посочи Шалдемоз.

Законодателният акт за цифровите услуги е хоризонтално законодателство, което въвежда задължения за модериране на съдържанието и незаконни продукти и за прозрачност и отчетност за алгоритмите, използвани от онлайн платформите.

Асиметричен подход

Законодателният акт за цифровите услуги въвежда задължения за надлежна проверка, базирани на асиметричен подход, с по-строги мерки за големиte онлайн платформи, тези с повече от 45 милиона потребители, и изключения за малки и микро компании чрез система за отказ.

„Не всичко в този закон е необходимо за нашите стартиращи фирми и просто би навредило на иновациите и би било в тежест. Те ще бъдат освободени от някои части на закона“, каза либералният евродепутат Дита Харанзова пред EURACTIV.

Малките и средните предприятия (МСП), които не представляват „значителни системни рискове“, ще могат да поискат освобождаване от Европейската комисия, мярка, която беше обект на интензивен дебат между лявоцентристките, които се интересуват от защита на потребителите, и дясноцентристите, традиционно  по-бизнес насочени.

Освен това евродепутатите приеха изменение, което ще изисква от Европейската комисия да „обърне специално внимание на МСП и позицията на новите конкуренти“ при периодично преразглеждане на регламента.

Онлайн съдържание

Новите правила ще определят и задължения за премахване на незаконно онлайн съдържание. Следвайки принцип, установен в Директивата за електронната търговия, платформите няма да бъдат задължени да наблюдават цялото съдържание, което хостват. Те все пак ще трябва да предприемат бързи действия, когато това бъде поискано от компетентен орган.

Лицата и организациите също ще маркират подозрително съдържание или ще обжалват решение за премахване, което платформите трябва адекватно да обосноват. Националните органи може също да изискват от платформите възстановяване на погрешно свалено съдържание.

Платформите ще имат повече свобода на преценка за законно, но потенциално вредно съдържание, но ще спазват посочените правила и условия.

В допълнение, направено в последния момент, евродепутатите гласуваха в подкрепа на задълженията на порнографските платформи да гарантират, че потребителите, качващи съдържание, са проверени, че е налице човешки преглед за откриване на зловредно съдържание и че лицата, които са изобразени без тяхното съгласие, могат да поискат незабавно премахване на съдържанието.

По-спорен момент в дебата за модериране на съдържанието беше предложението за освобождаване на медийния сектор, основано на аргумента, че онлайн платформите не трябва да контролират редакционното съдържание, за което издателите носят юридическа отговорност.

Освобождаването от отговорност не намери подкрепа в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) от страх, че ограничаването на медиите ще отвори опасна врата за разпространение на дезинформация. Въпреки това асоциираната комисия по правни въпроси (JURI) може да внесе изменения по време на пленарното гласуване през януари и вероятно ще повдигне въпроса отново.

„Разочароващо е, че съдържанието на обществените медии трябва да бъде модерирано от частна организация като Фейсбук“, посочи Шалдемоз пред репортери, отбелязвайки, че има разделения и в различните политически групи.

Алгоритми и прозрачност

Много големите онлайн платформи ще трябва да извършват специфични оценки на риска поради тяхната „системна“ роля в обществото. Тези мерки може да имат широкообхватни последици за вътрешната работа на платформите, тъй като алгоритмите са обвинявани в разпространение на дезинформация или дори за нанасяне на вреди върху психичното здраве на тийнейджърите.

Въз основа на текста на Европейския парламент големите платформи също ще трябва да предоставят алтернативна версия на своите системи за препоръчване, които не се основават на профилиране, и да дадат възможност на потребителя да види по какви критерии платформата адаптира съдържанието си за него.

Бяха въведени и по-съществени задължения за прозрачност и платформите ще трябва да отворят данните си за външен преглед. Въпреки това, те щяха да продължат да пазят своите търговски тайни.

Това изключение беше частично премахнато в приетия текст, тъй като законодателите се опасяваха, че онлайн платформите могат да го използват, за да скрият ключова информация от обществеността. Все пак зеленият евродепутат Александра Гийз посочи пред EURACTIV, че групата вероятно ще поиска пълното му премахване по време на пленарното гласуване, заедно с други изменения срещу микротаргетирането и за включване на околната среда в оценката на риска на големите онлайн платформи.

Компромисният текст също така въвежда мерки срещу техники, предназначени да манипулират потребителите, за да вземат тяхното съгласие за обработка на лични данни.

Група евродепутати, включително Шалдемоз, настояваха за пълна забрана на таргетираната реклама, но се сблъскаха със силна опозиция. Консенсусът е да се забрави таргетирането на непълнолетни, след подобен компромис, постигнат и в сестринското предложение на Законодателният акт за цифровите услуги –  Закона за цифровите пазари.

Въпреки това, предложението за пълна забрана вероятно ще се появи отново чрез комисията по граждански свободи (LIBE), асоциирана комисия, която може да внесе изменения по време на пленарното гласуване. На въпроса на EURACTIV какво ще бъде нейното гласуване в този случай, Шалдемоз каза, че „зависи от формулировката“.