Здравната криза поведе ЕС към ерата на дигиталното образование

Еврокомисар Маргаритас Схинас, заместник-председателят на ЕК Маргрете Вестагер и комисарят по иновациите Мария Габриел дават пресконференция за цифровото образование. [EPA-EFE / OLIVIER HOSLET]

Европейската комисия планира да засили дигиталното образование в целия блок. Тази мярка ще допринесе за икономическата стабилност на Европа, докато континентът се възстановява от последиците от коронавирусната криза.

Планът за цифровото образование беше представен в сряда. Целта е да се гарантира, че инфраструктурата, свързаността и цифровото оборудване са с най-високо качество за учениците. Също така и да се даде възможност основните цифрови умения да се придобиват от ранна възраст.

Като част от плана ще бъдат предприети редица инициативи, включително изготвяне на препоръки за дистанционно обучение за начално и средно образование, разработване на насоки за използването на изкуствен интелект в класната стая, насърчаване на дигиталната грамотност и създаване на европейски Сертификат за цифрови умения.

“Образованието и обучението са изправени пред огромно предизвикателство заради COVID-19 и бързото преминаване към онлайн обучение. Масовото използване на технологиите разкри много пропуски и слабости“, коментира зам.-председателката на Комисията, отговаряща за цифровите технологии Маргарет Вестагер.

“Това също е възможност за подготовката за дигиталната ера. 95% от анкетираните в проучване относно плана за действие в областта на цифровото образование виждат в кризата повратна точка за начина, по който технологиите навлизат в образованието“, каза Вестагер.

Комисията  също така представи своята визия за създаване на Европейско образователно пространство до 2025 г. Тя ще се състои от поредица от критерии в образователното пространство в ЕС, включително предлагане на повече възможности за обучение в чужбина, признаване на квалификации в цяла Европа, насърчаване на чуждоезиковото обучение и предоставяне на достъп до висококачествено образование, независимо от произхода на учащите.

Представители на индустрията приветстваха предложението за насърчаване дигиталните умения, а някои отбелязаха, че кризата е подчертала необходимостта от развиването на капацитета в тази област в дългосрочен план.

“Пандемията COVID-19 доказа, че цифровата грамотност е от решаващо значение за икономическото благосъстояние на Европа и устойчивостта на обществото. В резултат на извънредните мерки  образователните системи пострадаха най-много“, каза Йоаким Райтер, директор на Vodafone Group пред EURACTIV.

“Почти 1,6 милиарда учащи в повече от 190 страни по света са засегнати и ако не се намесим решително, пандемията ще задълбочи  съществуващите образователни пропуски.  Кризата ще намали възможностите за учене за много от най-уязвимите деца, които живеят в бедни или селски райони. Тя ще засегне много момичета, бежанци и хора с увреждания. ”

Райтер добави, че цифровата трансформация в Европа ще се ускори в резултат на кризата и следователно “жизненоважно е да създадем цялостна програма за образование и умения, така че всички слоеве на обществото да могат да се възползват. ”

Какво предстои

В началото на юли Еврокомисията си постави нови амбициозни цели за повишаване на квалификацията и преквалификацията на блока до 2025 г. Целта е да се гарантира, че 70% от пълнолетното население на ЕС има основни цифрови умения.

Съобщението дойде след публикуването на Индекса на цифровата икономика на Комисията, който установи, че голяма част от населението на ЕС не притежава основни цифрови умения, въпреки че повечето работни места изискват такива.

Двете  инициативи ще да бъдат включени в Европейската среща на върха за образованието на 10 декември. Комисията се надява да даде възможност на министрите и заинтересованите страни от ЕС да продължат да “търсят начини как да направят образованието и обучението подходящи за дигиталната ера“.