Присъединете се към медийната обменна програма на Stars4Media!

Разработена от медии и за медиите и съфинансирано от ЕС, програмата Stars4Media подкрепя съвместни инициативи на поне две медийни организации от две различни страни от ЕС.

Stars4media – Иновaции и международно сътрудничество за нови решения в журналистиката

Какво представлява Stars4Media?

Разработена от медии и за медиите и съфинансирана от ЕС, програмата Stars4Media подкрепя съвместни инициативи на поне две медийни организации от две различни страни от ЕС. Тези инициативи трябва да допринесат за иновации в нови редакционни продукти и формати, нововъзникващи технологии или други иновации на организационно ниво. Второто издание на Stars4Media е продължение на първата европейска програма за обучение на медийни специалисти, целяща въвеждането на повече иновации и сътрудничество между медиите от различни държави.

 

Кой може да участва?

Могат да участват медийни професионалисти, действащи в медийна организация или фрийлансъри. Предложенията и екипите, участващи в Stars4Media трябва да включват комбинация от различни медийни профили: репортери, журналисти, занимаващи се с данни, графични дизайнери, уеб разработчици, мениджъри на социални медии и маркетингови специалисти, експерти по данни и изкуствен интелект и др.

Stars4Media търси предложения, които са иновативни идеи, разработени в продължение на 4 месеца от малки екипи от медийни специалисти от различни държави, които се фокусират върху една от трите теми:

 • Журналистика и участие
 • Медийни технологии и маркетинг
 • Други иновации

Обикновено предложенията за Stars4Media са на една тема. Възможно е обаче кандидатите да предложат тема по техен избор, която е смесица между две (напр. журналистика на данните, засягаща темата за многообразието). Тези теми са само ориентировъчни. Stars4Media приветства различни идеи.

 

Защо да участвам?

Като медиен специалист ще:

 • си сътрудничите с друга европейска медийна организация в продължение на 4 месеца
 • се възползвате от насоките и съветите на международни медийни експерти, за да тествате новаторската си идея
 • придобиете практически умения в области като качествено отчитане, журналистика на данните, изкуствен интелект и технологии за превод, маркетинг, бизнес развитие и социални медии
 • се присъедините към общност от медийни иноватори от целия ​​Европейски съюз
 • получите безвъзмездна помощ от 5 400 € на участник

Като медийна организация:

 • ще тествате нови редактационни и технологични продукти и нови бизнес модели с международни партньори
 • разрастнете мрежата си с иновативни медийни и технологични компании в Европа
  развиете и мотивирате своя персонал
 • получите безвъзмездна помощ в размер на 16 200 € на медийна организация (до трима участника в организация)
 • обмените добри практики с иновативни медийни организации

 

Как можете да участвате?

1) Предложете вашата инициатива

Имате две възможности за участие:

 • Ако решите да кандидатствате директно крайните срокове са два: 1 май 2021 г. или 1 юли 2021 г. Кандидатите, които подадат заявление до 1 май, ще имат възможност да представят идеята си на събитието Stars4Media Lab на 1 юни и да получите допълнителни наставления. Можете да подадете кандидатурата си на 1 юли, но насърчаваме ранното кандидатстване.
 • Можете да ни изпратите проект на предложение на info@stars4media.eu, като предварително попълните формуляра за кандидатстване. Екип от медийни експерти и практици могат да ви дадат насоки да развиете идеята си. За да се възползвате от подкрепата на медиен експерт от Stars4Media по време на фазата на кандидатстване, трябва да изпратите своя проектна идея преди 15/04/2021. Експертът, ще ви помогне да разработите вашето предложение в съответствие с целите на Stars4Media и ще ви помогне да намерите партньори, в случай че още нямате такива.

2) Менторство и подбор

Кандидатите ще се възползват от коучинга на медийни експерти до юни. Независимо жури от медийни експерти ще оцени кандидатурите до 15 май. Те ще получат конструктивна обратна връзка по време на виртуалното събитие на Stars4Media Lab в началото на юни: кандидатите ще бъдат поканени да представят своите инициативи и да присъстват на тренировъчни сесии. Те могат да представят своите преработени предложения до крайния срок  на 1 юли. Ще бъдат избрани около 30 инициативи и участниците ще могат да започнат работа през септември 2021 г.

3) Реализирайте инициативата си с други медийни специалисти в ЕС

 • Сътрудничество: от 15 септември 2021 г., за период от максимум 4 месеца, избраните медийни специалисти ще изпълнят своята идея.
 • Мониторинг и оценка: инициативата ще се наблюдава, оценява и ръководи от експертния / треньорския екип на Stars4Media. Докладването и административният процес ще са леки. За подробности, моля, проверете LinkedIn групата на Stars4Media и правилата, описани по-долу.

Свържете се с нас на info@stars4media.eu или се обадете на: +32 (0) 456 19 86 84

Присъединете се сега към общността на Stars4Media в LinkedIn, за да обменяте идеи и да намерите партньори! Ако се интересувате от съвети за намиране на партньори и вдъхновение от най-добрите практики, разработени по време на първото издание на проекта, вижте наръчника на Stars4Media (pdf).

 

Какво се разбира под “иновация”?

За повече информация можете да прочетете контролния списък на Stars4Media за иновации и бизнес устойчивост (pdf).

 

NB: Изисквания и условия за участие в програмата:

1) Изисквания за участие в проекта Stars4Media

 • Медийните организации и / или фрийлансърите, които кандидатстват трябва да са жители на Европейския съюз;
 • Участващите медийните организации и / или фрийлансъри трябва да одобрят условията и реда на проекта (виж по-долу);
 • Когато подава проектна идея и / или предложение, кандидатът трябва да потвърди ангажимента на своята медийна организация (или индивидуален ангажимент, ако е на свободна практика) да (i) следва международните професионални журналистически стандарти и етичен кодекс и (ii) приложимите национални правила, по-специално за безпристрастност и обективност.
 • Като общо правило медийните специалисти, ангажирани в инициатива, трябва да имат повече от 2 и по-малко от 10 години професионален опит в медийния сектор.
 • Опитните професионалисти се насърчават да участват в инициативите като “старши ментори”. Кандидатите с повече от 10 години опит в медийния сектор могат да се присъединят към всяка инициатива, при условие че в нито един проект мнозинството от участници нямат опит повече от 10 години.
 • Както медийните специалисти с по-малко от 10 години професионален опит в медийния сектор, така и старшите ментори имат право да на грант от Stars4Media.
 • * По изключение, в програмата могат да участват 4 души от медийна организация

2) Успешните инициативи ще се ръковhttps://stars4media.eu/call-for-initiatives/?fbclid=IwAR0ixd8dtIzDkULmrhtgpydeokTqkB40AQkwhxYREL3yT6HSWrzbFL-gVCAодят от разпоредбите, посочени в следващите документи. Подавайки вашата кандидатура, вие признавате и приемате следните правила:

Този проект е разработен от университета VUB, Europe’s MediaLab (Фондация EURACTIV), WAN-IFRA и Европейската федерация на журналистите и е съфинансиран от Европейската комисия. Номер на договора за безвъзмездна помощ: LC-01590082.

Можете да подадете вашата инициатива, като изтеглите формуляра тук, попълнете го и го качите на страницата на програмата.