Словакия създава център за борба с хибридните заплахи

Братислава засилва усилията си за борба с дезинформацията, която мнозина смятат за една от основните причини за ниския процент ваксинирани в страната.

Братислава засилва усилията си за борба с дезинформацията, която мнозина смятат за една от основните причини за ниския процент ваксинирани в страната. Плановете на Словакия са да създаде център за борба с хибридните заплахи.

Техническото решение за откриване и оценка на измами и дезинформация с помощта на изкуствен интелект ще бъде финансирано от Плана за възстановяване на страната.

Първата институция в Словакия ще бъде създадена към Министерството на вътрешните работи. Според пресцентъра, аналитичното, методологическото и координационното бюро започва работа от началото на следващата година.

„Липсата на такова централно звено на ниво Министерство на вътрешните работи на Словакия, като се има предвид разнообразието на компетенциите ни, значително ограничава вътрешната координация и взаимосвързаността на дейностите в дадена област“, ​​признават от министерството.

Словашкото правителство в момента работи върху борбата с дезинформацията в три паралелни национални рамки. Първата се отнася до Съвета за сигурност, който ще е отговорен за Координирания механизъм на устойчивостта на Словакия към информационни операции, организиращ разпределението на задачите на държавните структури.

Втората, Министерството на отбраната финализира план за действие за координиране на борбата срещу хибридните заплахи, включително мерки за укрепване на устойчивостта на обществото и борба с дезинформацията.

Третата рамка, която е част от Центъра за борба с хибридните заплахи, е национален проект, фокусиран върху повишаване на устойчивостта на страната към хибридни заплахи.

„Благодарение на този проект, държавните институции ще назначат 50 експерти, които ще бъдат включени в усилията за справяне с вредното онлайн съдържание“, потвърди Роман Микулец, министър на вътрешните работи по време на ITAPA, най-голямата ИТ конференция в страната.