Страните от ЕС са разделени за сигурността на 5G

ЕС беше засегнат от закъснения както на 5G протоколите за сигурност, така и от внедряването на самата технология. [Shutterstock]

Страните от Европейския съюз “напредват с различен темп” по отношение на протоколите за сигурност, въведени от Европейската комисия, за да се гарантира безопасността на телекомуникационните мрежи от следващо поколение, обяви Европейската сметна палата.

Информацията дойде в момент, в който одиторите започват проверка на сигурността на  5G мрежите, а Европейската комисия потвърди пред EURACTIV, че страните от блока са пропуснали сроковете, определени в закона, за внедряване на технологията. Честоти за 5G спектъра трябваше да бъдат предоставени до края на 2020 г.

Одиторите казват, че са констатирали разнопосочен подход към сигурността на 5G в държавите-членки, както и различия в сроковете за внедряване на технологията на целия континент.

Като част от поредица от мерки, които предприе Комисията в своя план за 5G за 2020 г., на държавите-членки беше възложена оценка на рисковия профил на доставчиците на телекомуникационни услуги с оглед прилагане на ограничения за онези доставчици, които се считат за високорискови.

В инструментариума беше подчертано, че “особена заплаха произтича от инициативи за кибератаки от страни извън ЕС“, като се имаха предвид китайските доставчици на телекомуникации Huawei и ZTE.

“Няколко държави-членки установиха, че страни извън ЕС представляват особена киберзаплаха за техните национални интереси въз основа на предишни атаки от определени структури”, се казва в документа.

Доклад за плановете за новата технология, представен през юли, “натисна” страните-членки да действат незабавно и да минимализират рисковете за 5G телекомуникационните мрежи.

Паоло Пеше, част от екипа, провеждащ 12-месечния преглед, заяви, че все още не е постигнато хармонизиране на стандартите за сигурност в рамките на блока.

“Държавите-членки са разработили и са започнали да прилагат необходимите мерки за сигурност за намаляване на рисковете“, каза Пеше. “Но от събраната до момента информация изглежда, че те напредват с различен темп“

Анеми Туртелбум, която ръководи одита, добави, че докладът ще се стреми да разобличи пропуските, които страните от ЕС изглежда допускат по отношение на сигурността и скоростта на разгръщане.

Забавяне на внедряването

Съгласно Кодекса за електронни комуникации от 2018 г. държавите-членки бяха задължени да определят спектър за 5G за честотната лента от 700 MHz до 30 юни 2020 г., а за честотните ленти от 3,6 GHz,  и от 26 GHz,  до 31 декември 2020 г.

До средата на декември държавите-членки, включително Обединеното кралство, са определили средно само 36,1% от лентите за 5G,  съобщиха от  Европейската комисия за EURACTIV.

“Кризата, предизвикана от коронавируса, направи електронните комуникации, включително мобилните, още по-жизненоважни за гражданите и бизнеса. Пандемията обаче затрудни навременното преминаване през различните процедури, затова няколко държави-членки наскоро обявиха, че имат намерение да отложат националните си процедури за търгове за спектър“, коментира говорител на Комисията.

“Институцията ще следи отблизо процеса и ще вземе предвид всички трудности, като се има предвид въздействието на настоящата криза върху общественото здраве.“, добави той.

Изглежда обаче, че опасенията за сигурността при сключването на договори с различни доставчици са били също толкова сериозни, колкото и пандемията.

Например Швеция трябваше да спре търговете за своите честотни ленти след като телекомуникационните регулатори  забраниха използването на оборудване от китайските компании Huawei и ZTE.

По-рано тази седмица Huawei обяви, че е подала жалба до върховния административен съд за блокиране от търговете.